Jaké jsou potřeby tělesně postižených klientů služeb v cestovním ruchu – seriál: Část 2

ČÁST 2: NEJFREKVENTOVANĚJŠÍ TYPY HYBNÝCH A TĚLESNÝCH PORUCH A VYPLÝVAJÍCÍ POTŘEBY KLIENTŮ

ODDÍL A: CENTRÁLNÍ PORUCHY HYBNOSTI

U osob s DMO je problémem zejména volní hybnost, která trpí a která je vůlí ovlivnitelná. Jedná se především o vyjádření pohybem.
Příznakem u hemiparetických forem DMO je mentální postižení, epileptické záchvaty a snížená schopnost vnímání. Diparetická forma poškození mozkového kmene bývá považována za těžší. Jedná se většinou o kvadruparetickou formu. Jde o postižení všech čtyř končetin. Vyskytují se jak hypertonické ( což je zvýšené svalové napětí ), tak hypotonické formy
( kdy jedinec na sobě nejeví vládu ).U dyskinetické formy obrny člověk nemívá snížený intelekt a většinou svou odlišností a projevem vlastních nápadů ve společnosti trpí. Proto je třeba s takovýmto člověkem být tolerantní a trpělivý v komunikaci, neznervózňovat jej a nespěchat na něj.
Je dobré si mimovolných pohybů při navázaném hovoru si u takového člověka nevšímat.
Nezvyšujeme hlas ani nepřitahujeme pozornost okolí,
jednáme-li  s takto postiženým klientem v místnosti plné jiných a zdravých lidí. Nesnažíme se hovořit za klienta  a neskáčeme mu do řeči. Při přímé komunikaci „tváří v tvář“ udržujeme patřičný odstup, aby se nás při neovladatelném pohybu ruky klient nemohl dotýkat.

ODDÍL B: PORUCHY HYBNOSTI JAKO DŮSLEDKY JINÝCH ONEMOCNĚNÍ

Příkladem revmatologické nemoci je juvenilní progresivní polyartritida, při níž zánět zachvacuje více kloubů v těle člověka současně.
Na vozíku se tak ocitnou již v mladém věku klienti postižení touto nemocí.

ODDÍL C: ZÍSKANÉ PORUCHY HYBNOSTI

Úrazy jsou většinou hlavní příčinou získané poruchy hybnosti a funkce mozku a míchy, ztráta končetiny nebo její části, deformita těla. Příčinou častých úrazů bývají důsledkem dopravních nehod, zasažení elektrickým proudem, střelná zranění a výbuchy munice ve válečném konfliktu. Velkou početnou skupinou klientů s úrazem bývají tzv. „skokani“ jedinci s míšní poruchou vzniklou postižením páteře po skoku do vody s neznámou hloubkou. Jde o celoživotní poruchy hybnosti ( paraplegie či kvadruplegie), poruchy citlivosti a vegetativních funkcí těchto mladých lidí..

Mícha nemá regenerační schopnost, tudíž se jedná o poškození míchy trvalého typu.

Napsat komentář