Koleč

Koleč, ležící ve východní části Kladensko-slánského regionu patří k nejstarším osadám Kladenska-Slánska.  Místní ves se totiž připomíná v písemných pramenech již v první čtvrtině 12. století jako majetek vyšehradské kapituly. Počátkem 14. století zde založili vladykové z Kolče zemanské sídlo a drželi ho až do počátku husitských válek.  Poté se v držení místního poplužního dvora vystřídalo několik šlechticů.

Významný pro Koleč byl rok 1594,kdy se ves stala majetkem významného rodu Pětipeských z Chýš.  Ti zde na přelomu 16. a 17. století vystavěli renesanční tvrz.

Krátce před začátkem Třicetileté války koupila Koleč Eva Kaplířová ze Slavkova-manželka známého šlechtice Kašpara Kaplíře ze Sulevic, který byl po porážce českých stavů na Bílé hoře jedním ze sedmadvaceti popravených českých pánů na Staroměstském náměstí v červnu roku 1621.  Jeho vnuk Zdeněk Kaplíř ze Sulevic se naopak v období po Třicetileté válce proslavil při obraně habsburské metropole Vídně proti Turkům.

Na samém počátku 18. století se Koleč dostala do majetku italského rodu Ubelliů ze Siegburku. Těm zastaralá tvrz nevyhovovala, zbořili ji a opodál nechali vystavět barokní zámek. Ten bylv však ke konci následujícího 19. století upraven pro administrativní potřeby správy velkostatku. V průběhu 20. století pak značně zchátral.

Nutno poznamenat, že k dnešní Kolči patří i přidružené osady Týnec a Mozolín, přičemž Týnec je ještě starší než samotná Koleč a připomíná se již roku 1088 za prvního českého doživotního krále Vratislava zakladatele vyšehradské kapituly, které Týnec a posléze i Koleč patřily.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář