white

Mgr.Vojtěch Měřička přednášel na HTF UK studentům o sociálních službách v praxi

Mgr.Vojtěch Měřička

působí v oboru sociální práce, je absolventem HTF UK oboru SACH,
v sociálních službách se pohybuje osm let, má sociálně zdravotní zaměření,působil  v hospicové péči jako manažer služeb a koordinátor.
Říká: „Založil jsem firmu na audit standardů sociálních služeb a v současnosti působím na Evropských projektech na sociální služby a výzkumy. Chci Vám v mém příspěvku pro webový portál přiblížit věci z praxe, jak to bývá ve skutečnosti.“
První rok svého pracovního života jsem strávil na úřadě práce na hmotné nouzi, což je sociální práce se slabší skupinou obyvatelstva. Snažil jsem se  s těmi lidmi pracovat a pomoci jim.
Tři roky jsem působil v paliativní péči, kde jsem byl na pozici koordinátora péče sociálně zdravotních služeb ale i case managementu, ve kterém byli zahrnuti lékaři. Jednalo se o přímé doprovázení umírajících pacientů, jejich rodin, doprovázení  členů rodiny po smrti klienta.
Již dvacet let je řešení sociálních služeb velkým aktuálním problémem. Každá organizace, která se věnuje sociální péči ať je to organizace hospicového typu, pobytového typu pro seniory, je ošetřovatelskou službou, azylovým domem, terénní službou. Člověk je bio-spirito sociální jednotka.
Ta odborná pomoc klientovi je dobrá, jedná se o úhradu, dotační politiku, zdravotní politiku ovlivňovanou pojišťovnami.
Setkal jsem se s klientem  s těžkou roztroušenou sklerózou, který byl upoutaný na invalidní vozík, má vystudované tři vysoké školy, má charakteristický projev onemocnění, který ale přečerpal limit na rodná čísla. Bylo to podle smlouvy s pojišťovnou.
My jsme s bývalým ředitelem jezdili na sociální pojišťovnu Merkur, která působila na sociálním trhu, přičemž sociální pojištění se nechová jako pojištění.
Nemocný člověk potřebuje sociální a zdravotní služby, sazba na hodinu je 130,– Kč. Sociální služby jsou drahé, hodně lidí na ně nedosáhne a dobrovolníci potřební v organizacích často nejsou.
Jsou to náklady zaměstnavatele na zaměstnance, odvody sociálního a zdravotního pojištění. Sociální služby jsou většinou neufinancovatelné.
Podmínky čerpání jsou závislé na dotacích krajů, měst a obcí. Nikdo nejde do sociálních služeb proto, aby si třeba vydělal na ferari.
Před začátkem působení je dobré zjistit, zda organizace je nebo není v krajské úhradové síti, kraj má podporovat sociální služby. Existují kraje a místa v dané lokalitě, kde lze dostat sociální služby pro danou obec.
Ve funkci manažera jsem měl pod sebou Prahu, Brno a Ostravu. Když nastoupíte do organizace, chcete s lidmi pracovat, plánovat, kontaktovat, pokračovat, růst, zlepšovat se. Vymyslet jakým způsobem pracovat s týmem a ti co tu práci vykonávat nechtějí aby z organizace odešli.
Pracovník je liederem, pracuje s týmem managementu a co se hodně podceňuje jsou managerské styly. Sociální pracovník není uťápnutý chudák, který je holka pro všechno a není na konci potravního řetězce. Působí v přímé obslužné péči a má plnit to, co je ve standardech, metodické příručce třeba pro sociální kurátory. Práce s lidmi a věc standardů, týmová práce, má vás chránit jako dokument seznamující se zaměstnanci. Je dobré tušit, že něco takové je.
Na krajskou úhradovou síť chodí kontroly u kterých musíte předložit vyúčtování, standardy, metodiky. Ke standardům je dobré si přizvat zaměstnance, povedete je třeba jako poradnu.
Třeba budete chtít založit novou organizaci, musíte si zjistit, jaké jsou dotační výzvy, to je první věc ke zjištění před založením organizace. Doložit dotace.
Peníze jsou tam až na prvním místě.
Máte nějakou skupinu a musíte vědět postup, kterým to dělat. Jedná se o firmu z komerce, že je společensky  zodpovědná. Zjistit jak postupovat, zaregistrovat se a dostat do sítě. Cesta pro založení vlastní organizace je dlouhá a trnitá. Musíte mít třeba stavební povolení atd., když chcete být ve svém.
Řeší se vykazování, granty a pokud nejsem v kontaktu  s klienty, nebudu vědět, proč se ty služby dělají, co se musí vykázat a co se musí udělat, třeba abychom byli v kontaktu s terénem. Když vypadne asistentka, tak za ní zaskočí asistent.
Pracovní postupy připravují asistenti. Co se spoluvytváří a kdy je obtížné to realizovat. Organizace které zřizují kraje nebo se jedná o státní správu. Aby se rozeběhlo sociální šetření a organizace nabírali zaměstnance. Nadšení a možnost měnit v sociálním úřadě není. Nemůžete pomáhat druhým, pokud sami potřebujete pomoci. Osobní hranice, osobní růst, co jsou projekce. Pokud chcete nevyhořet a osobně růst a fungovat v pomáhajících profesích tak nevidíte výsledek. Jedná se většinou o práci s bezdomovci, alkoholiky a narkomany.
Až někam nastoupíte, zjistěte si, co tam budete dělat, že vy jste tam proto, abyste těm lidem ukázali, kudy mají jít. Budete se potkávat s předsudkama, nálepkováním, proč do toho jdete, že chcete být těm druhým nablízku, chcete to mít jako svoje místo v životě. Jedná se o takový maják, jak lidem ukazovat cestu. Trošičku tušit jaká je atmosféra a co se děje v přímé obslužné péči.
Nikdy nevíme, co nějakým způsobem můžeme způsobit, jaký člověk vyhledává pomoc, jaké má problémy.
Máte v ruce obrovskou moc pokud pracujete s lidskou osobností, člověk se vám otevírá. V rámci mapování zjistíte, že problém je někde úplně jinde. Hromada lidi, klientů, kteří svoje problémy nechtějí řešit jsou třeba čtyři roky na lodi Hermes, jsou třeba psychicky nemocní. Lidi, kteří vypadnou ze sociálního systému prožili třeba něco, co si dokážeme obtížně představit.
Když se budete směřovat do nějaké skupiny tak proč? Proč tam jdete, co tam chcete dělat, aby vás to nesemlelo.

 

Lenka Nováková

Napsat komentář