Projekty podpořené MHMP v roce 2023

V roce 2023 realizuje spolek Dobré místo tři peerské projekty podpořené granty Magistrátu hlavního města prahy. Jde o projekty Peer centrum, Víkendové aktivity pro pacienty v PN Bohnice a Podpora aktivit peer konzultantů v PN Bohnice. V rámci těchto projektů se do práce ve prospěch pacientů PN Bohnice zapojuje více než třiceti peerů Dobrého místa.

Na základě zkušeností s tím, jak je pro lidi s duševním onemocněním peerská práce náročná a také vzhledem k často projevovaným přáním a potřebám samotných peer konzultantů, se snažíme nabídnout všem peerům Dobrého místa pracujícím v areálu PN Bohnice větší podporu a edukaci. Součástí projektů Peer centrum a Víkendové aktivity a Peer point Praha (tento projekt v letošním roce podpořilo MZ ČR) jsou pravidelná pondělní setkání, která zahrnují tematickou poradu a podpůrnou skupinu. Tento program jsme obohatili o pravidelnou edukaci peerů v psychiatrické a psychologické oblasti, o možnost individuální podpory a konzultací s psychoterapeutem a také o možnost sdílení problémů na osobní i pracovní rovině v rámci svépomocné skupiny lidí s duševním onemocněním.

Peer centrum je otevřeno pro klienty s duševním onemocněním (většinu návštěvníků tvoří pacienti PN Bohnice) od úterý do pátku, od deseti do 15 hodin. Mají zde možnost práce na počítači, prostor pro komunikaci mezi sebou i s peer konzultanty a mohou se zapojit do práce tvůrčích dílen vedených zkušenými peer lektory (výtvarné aktivity, šicí dílna, korálky). Prostory Peer centra na pavilonu 19 jsou otevřené i v sobotu a v neděli. Volnočasový program pro pacienty PN Bohnice v rámci projektu Víkendové aktivity tu nabízejí další peer konzultanti. Vedle počítačů a třeba ping ponku mají pacienti možnost vybrat si potřebný kus oblečení v našem bazárku.

Josef Gabriel

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy

Napsat komentář