Projekty podpořené MHMP v roce 2023

V roce 2023 realizuje spolek Dobré místo tři peerské projekty podpořené granty Magistrátu hlavního města prahy. Jde o projekty Peer centrum, Víkendové aktivity pro pacienty v PN Bohnice a Podpora aktivit peer konzultantů v PN Bohnice. V rámci těchto projektů se do práce ve prospěch pacientů PN Bohnice zapojuje více než třiceti peerů Dobrého místa. Na základě zkušeností s tím, … Číst dál

Magazín Na scestí a web Off the road

Magistrát hlavního města Prahy podpořil v letošním roce již po páté tvorbu webových stránek Off the road a dalších dvou čísel magazínu Na scestí. V roce 2019, kdy jsme projekt zahájili, jsme chtěli nejlepší příspěvky publikované na Off the road vydat také v tištěné podobě. Magazín Na scestí se však brzy do značné míry osamostatnil. Vznikala řada příspěvků … Číst dál

Víkendové aktivity v PN Bohnice v roce 2023

Spolek Dobré místo realizuje na pavilonu 19 projekt Víkendové aktivity pro pacienty v PN Bohnice podpořený také v roce 2023 grantem Magistrátu hlavního města Prahy. Díky této podpoře se v podkroví pavilonu 19 každou sobotu a neděli scházejí pacienti, kteří by jinak během víkendu neměli možnost zapojit se do volnočasových aktivit mimo oddělení, kde jsou hospitalizováni. Mají zde … Číst dál

Co nabízí Peer centrum v PN Bohnice

Peer centrum spolku Dobré místo je otevřeno pro klienty s duševním onemocněním (většinu návštěvníků tvoří pacienti PN Bohnice) od úterý do pátku, od deseti do 15 hodin. Mají zde možnost práce na počítači, prostor pro komunikaci mezi sebou i s peer konzultanty a mohou se zapojit do práce tvůrčích dílen vedených zkušenými peer lektory (výtvarné aktivity, šicí … Číst dál

Podpora peer konzultantů v PN Bohnice

Díky grantům Magistrátu hlavního města Prahy realizuje spolek Dobré místo už řadu let peerské projekty. V roce 2023 chceme zapojit do práce ve prospěch pacientů PN Bohnice skupinu více než třiceti peerů. Budou pracovat jako peer konzultanti nebo peer lektoři v rámci projektů Peer centrum a Víkendové aktivity pro pacienty PN Bohnice, o jejichž podporu i pro … Číst dál

Dana Mičolová získala čestné uznání za rozhovory publikované na webu Lidé mezi lidmi

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením uděloval v loňském roce Ceny za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Tuto Cenu uděluje Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením od roku 1994. Cílem je vyzdvihnout především ta díla, která přináší pozitivní a nezkreslený obraz o životě lidí s postižením. Dana Mičolová obdržela čestné uznání za … Číst dál

Duševně nemocný člověk může pomáhat

Tereze je jedenatřicet let, má vysokoškolské vzdělání, mluví plynně francouzky. Přesto nemohla sehnat práci. Je totiž nemocná. Byla ji diagnostikována duševní nemoc.

„Zařadit takové lidi úspěšně do společnosti, aby se mohli uplatnit na trhu práce, je dost složité, ale je to nutné a pomalu se to daří. Také díky neziskovým organizacím, které se tomu věnují jako například naše organizace. A k tomu jsou potřeba peníze. Ty Česká republika může čerpat v rámci reformy psychiatrické péče z Evropské unie,“ říká předseda spolku Dobré místo Josef Gabriel. Organizace získala grant na tříletý projekt Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním, jehož hlavní náplní je vyškolení peer konzultantů pro terénní práce.

Číst dál

Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním

Spolek Dobré místo realizuje od května roku 2018 tříletý projekt „Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním“ podpořený z Evropského sociálního fondu. Jeho jádrem je pomoc skupiny vyškolených peer konzultantů dalším lidem s vážným duševním onemocněním. Cílovou skupinou projektu jsou bývalí psychiatričtí pacienti, kteří po návratu z nemocnice potřebují podporu při začleňování do běžného života. Zázemí pro realizaci projektu si spolek Dobré místo vytvořil v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice (na pavilonu 19). Jde o formu komunitní péče určenou především lidem žijícím v Praze. Cestu k získání klientů však peer konzultanti hledají i v PN Bohnice, mezi pacienty, kteří po ukončení hospitalizace budou potřebovat pomoc s návratem do běžného života.

Číst dál

Jak zakotvit peer konzultanty do systému péče?

Na konci května 2020 skončí druhý běh projektu Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním, který realizuje spolek Dobré místo ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice. Náplní projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu je pomoc peer konzultantů lidem s duševním onemocněním žijícím v Praze. Peer konzultanti zaměstnaní v Dobrém místě se v rámci dalších projektů (Peer … Číst dál

Víkendové peer aktivity

Od začátku března máme každou sobotu a neděli otevřeno od 10 do 15 hodin pro pacienty PN Bohnice. V podkroví pavilonu 19 nabízíme možnost posezení u kávy nebo čaje, hraní ping pongu, výtvarné aktivity (například s korálky), využití počítače nebo promítání filmů. Klikněte zde a navštivte stránku spolku Dobré místo Dobré Místo, z. s. Dobré … Číst dál