Šiatsu

Tato zvláštní forma tlakové masáže pochází z Japonska a má mnoho společného s čínskou metodou akupunktury a akupresury. Šiatsu doslova znamená tlačit palcem. Léčitelé ale k vyvinutí dostatečného tlaku potřebují nejen palec, ale i ostatní prsty ruky, dokonce i koleno a lokty.

Klíčem k pochopení této metody je porozumění principu , který Japonci nazývají KY a Číňané ČI. Ten vychází z toho, že tělo má určité množství energie, nebo životní síly, na které závisí stav jeho zdraví.  Tato energie neustále probíhá v těle skrze neviditelné kanály, neboli meridiány, které vzájemně spojují jednotlivé orgány. Pokud se tyto kanály ucpou nebo jsou přetíženy, což se stává například při stresu , úrazu, nebo nevhodném stravování, proud KI se přeruší a vzniká nemoc.

Úkolem léčitele používajícího tuto metodu je kanály pročistit.

Děje se tak pomocí speciálních technik, které rozeznávají stovky povrchových bodů po celém těle. Ty se nacházejí nad meridiány a lze jimi ovlivnit KI.

Šiatsu je bezpečná technika, která se v Japonsku provádí již po staletí. Ovládá ji většina populace, takže si členové rodiny při obtížích mohou vzájemně pomáhat.

Metoda Šiatsu není však formulována jako jednotná léčebná metoda , má mnoho místních variant a obsahuje i mnoho pověr.

Je pochopitelné, že tato metoda stejně jako další jí podobné nemůže vyléčit žádnou vážnou nemoc, ale je  v jejích možnostech pomoci při nahromadění stresu a zvýšeném napětí. Tyto postupy mohou například pomoci osobám trpícím astmatem, bolestmi hlavy, migrénou, svalovými bolestmi, depresemi, nespavostí a zažívacími poruchami.

Šiatsu pomáhá lidem, kteří sice nejsou vyloženě nemocní, ale trpí přepracováním a zvýšenou únavností. Tím se snižují jejich obranné schopnosti , snadněji se nachladí , onemocní některou infekcí , jsou psychicky labilní a zvýšeně dráždiví , upadají snadno do depresí , špatně spí nebo trpí zácpou.

Podle názoru zastánců této metody to jsou nejvhodnější indikace k léčení. Šiatsu má upevnit jejich zdraví a celkově jim pomoci.

Léčitelé formou Šiatsu prohlédnou svému pacientovi jazyk, barvu kůže obličeje a držení těla. To jim pomůže udělat obraz o zdravotním stavu.

Pak provedou léčitelé vyšetření HARA , neboli břišní diagnózu. Špičkami prstů ruky promačkávají břicho , kde je sídlo bioenergie. Chtějí tak nalézt přetížené a oslabené KI a místa nadměrné aktivity, nebo naopak ochablosti v proudu KI.

Samotné léčení formou Šiatsu spočívá v masážích, u kterých není třeba žádných masážních olejů. Masáž začíná protahováním různých částí těla a jejich masírováním. Tím chce masér povzbudit proudění energie a přiblížit meridiány , aby byly snadno dosažitelné a mohl na ně působit tlakem. Masáž může ovlivnit poruchy se sídlem v hlavě, trupu , dolních i horních končetinách.

Po protahování začne masér tlačit na vybrané body . Nejprve vyzkouší sílu tlaku , k vlastnímu provedení použije především palce. Tím se mají uvolnit kanály od přetížení a zvýšené aktivity a povzbudit KI , aby si tělo pomohlo samo.

Léčitel se bude snažit odstranit blokády různých oblastí , vyvolané jejich hyperaktivitou a následným přetížením. Tím vzniká defektní KI, které se nazývá KYO.

Výsledek má nemocný pociťovat jako příjemný, protože tlakem vzbuzená energie má sama opravit defekty ve svém proudění.

Kompletní léčení trvá víc než hodinu a výsledným pocitem by měla být relaxace. Celá kůra sestává ze 6-10 sezení.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář