Už rok pomáhá peerka osobám s duševním onemocněním v okrese Náchod. Jak?

TISKOVÁ ZPRÁVA Péče o duševní zdraví, z. s.
Kontakt: Mgr. Magdalena Plivová / 773 915 753/ magdalena.plivova@pdz.cz

Lépe pochopí jakoukoliv situaci ten, kdo si jí také prošel. To je základní princip spolupráce peer konzultantky s týmem i klienty v neziskové organizaci Péče o duševní zdraví v Náchodě. Peer konzultantka (peerka) nabízí týmu sociálních pracovníků týmu pohled „z druhého břehu“ a je velkou podporou i inspirací pro klienty.

Peer konzultant je osoba s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, která se dokázala zotavit a zaměřuje se na práci s osobami s podobnými potížemi. Ve středisku Péče o duševní zdraví jako peerk konzultantka působí Ivona Petrová. Bipolární afektivní porucha jí do života vstoupila ve třiceti letech. Několik let se nedařilo nemoc dostat pod kontrolu, Ivona proto byla i několikrát hospitalizována. Nevzdala se a i přes vleklé zdravotní potíže společně s manželem vychovala dvě děti a vystudovala ekonomii. „V době, kdy jsem se potýkala s nejsilnějšími atakami duševního onemocnění, mi velmi chybělo reálné pochopení mého stavu. Nyní díky vlastní zkušenosti mohu klientům ukázat, že je možné se i z duševního onemocnění zotavit a podpořit je na jejich cestě,“ vysvětlila Ivona Petrová, proč se rozhodla pracovat jako peerka v Péči o duševní zdraví (PDZ).

Působí jako „parťačka“ pro klienty a současně je obrovským přínosem pro tým

V PDZ pracuje společně s týmem 7 sociálních pracovníků, kteří v okrese Náchod poskytují službu sociální rehabilitace osobám s duševním onemocněním, jako je schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha. Cílem činnosti neziskové organizace je zotavení klientů z duševního onemocnění. To znamená, že klienti mohou mít plnohodnotný život se všemi právy a povinnostmi v místě, kde chtějí žít. Těžiště práce PDZ je v terénu. Sociální pracovníci jezdí za klienty domů či na jiné domluvené místo. Velmi často jim pomáhají při nácviku péče o vlastní osobu i domácnost, zvládání projevů duševní nemoci v běžném životě, řešení krizových situací, jako je ztráta zaměstnání či bydlení, jednání s úřady i při finančním hospodaření.

„Sociální pracovník je odborník, ale obvykle nemá žádnou vlastní autentickou zkušenost s hospitalizací, s medikací nebo konkrétními projevy duševního onemocnění. Proto je přítomnost peer konzultantky v týmu důležitá. Pomáhá nám lépe chápat některé situace v životě klientů. Současně je rovnocenným parťákem klientů v jejich cestě k zotavení,“ přiblížila Lucie Kudrnáčová, vedoucí střediska v Náchodě.

Chtějí vybudovat multidisciplinární tým

Tým PDZ podporuje v současné době v okrese Náchod 72 klientů a připravuje se na otevření Centra duševního zdraví. Chce vytvořit multidisciplinární tým složený ze sociálních pracovníků, zdravotních sester, psychiatra, psychologa a peer konzultanta. Cílem týmu bude poskytovat klientům sociální i zdravotní služby a nabízet komplexnější pomoc.


Péče o duševní zdraví, z. s.

Nezisková organizace poskytující sociální a zdravotní služby, která podporuje lidi s duševním onemocněním v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, aby měli plnohodnotný život se všemi právy a povinnostmi v místě, kde chtějí žít. Organizace také pořádá osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocněním a organizuje akreditované vzdělávací kurzy.

Více na www.pdz.cz /www.facebook.com/Pece.o.dusevni.zdravi 

Napsat komentář