Víkendové aktivity pro pacienty PN Bohnice

Volnočasový program v přízemí pavilonu 19 v areálu PN Bohnice přispívá k navazování sociálních kontaktů, zlepšování kognitivních funkcí, ke smysluplné náplni volného času a k celkovému zlepšení psychické pohody a zdravotního stavu části pacientů PN Bohnice. Každou sobotu a neděli 10.00 do 15.00 hodin zde probíhají:

  • výtvarné a rukodělné aktivity (kreslení, malování, korálky, kašírování)
  • práce na počítači (přístup na internet)
  • sportovní aktivity (stolní tenis, šipky, petang v parku za pavilonem)
  • promítání videí a filmů
  • společenské hry
  • příležitost k vzájemné komunikaci a relaxaci
  • nabídka občerstvení – voda, káva, čaj

Specifický peerský program

  • nabídka osobních rozhovorů s peer konzultanty
  • zprostředkování sociálního a právního poradenství
  • Program víkendových aktivit má volnočasový charakter. V popředí zájmu návštěvníků je výroba ozdob z korálků – vytvořila se zde už stálejší skupina klientů (pacientek), která má tvorbu z korálků ráda. Klienti mají zájem také o využívání počítačů a pravidelně přicházejí také zájemci o promítání filmů i o hraní ping pongu.

 

Napsat komentář