17. Pověsti doby křesťanské a Ze starých proroctví

Jak již jsem uvedl jsou součástí Jiráskových ,,Starých pověst českých “ také dvě oddělené části a sice ,,Pověsti doby křesťanské“ a v některých vydánch i ,,Ze starých proroctví“.

Tyto části nebudu ve své práci rozebírat záměrně, třebaže například v ,,Pověstech doby křesťanské“ vystupují narozdíl od pohanské doby z velké části nikoli bájné,ale historicky doložené a skutečně existujcí postavy/např.moravský kníže Svatopluk, Jan Žižka, král Václav IV.i řada dalších/.

Nejen kronikář Kosmas, ale i řada dalších žili v případě těchto pověstí/ s vyjímkou pověsti ,,O Svatoplukovi/ podstatně dříve než hrdinové pověstí doby křestanské.

Z jejich pera proto tyto pověsti pochopitelně vzniknout nemohly.

Napsat komentář