18. Překvapivý epilog

V celé své práci jsem se usilovně snažil srovnat bájné pověsti s historickou skutečností. A téměř vždy mi vyšlo, že staré pověsti z doby pohanské jsou pouze pověstmi, ničím a nikým historicky doloženými. Jako hodnověrná historická fakta se proto zdají být zcela bezcenná. Jsou však bezcenné opravdu?

Žel jsem studoval v době marxistického materialismu a vyloženě rozumový tzv.vědecký světonázor ve mě až příliš zakořenil. V jeho duchu jsem také napsal svou práci, která opravdovost prastarých pověsti vlastně zcela popírá.

To ale nemůže nic změnit na tom, že se mi staré pověsti mimořádně líbí, že probouzejí v mém srdci hrdý pocit vlastenectví a že je každému čtenáři mohu jen vřele doporučit.

Všechny ty příběhy o kterých jsem psal se sice s největší pravděpodobností vůbec neudály, ale přece žijí. Žijí v mém srdci a velmi bych si přál aby stejně jako na mě zapůsobily i na co nejvíce dalších čtenářů a zažehly v nich dnes stále více opomíjené vlastenecké pocity…..

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář