Vánoce

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Center duševního zdraví v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 12. listopadu 2018. Maximální možná dotace pro jedno Centrum duševního zdraví je stanovena na 14.900.000 Kč. Připraveny jsou finanční prostředky pro 16 center.

Podpora vzniku tzv. Center duševního zdraví (CDZ) je jedním ze základních kamenů Strategie reformy psychiatrické péče

http://www.reformapsychiatrie.cz

http://www.reformapsychiatrie.cz www.reformapsychiatrie.cz. Hlavním záměrem reformy je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém zdravotničtí a sociální pracovníci společně podporují člověka v jeho přirozeném prostředí.

Cílem plánu pro zajištění optimální dostupnosti péče je v následujících letech vytvoření sítě až 100 CDZ rovnoměrně rozmístěných po celé České republice.

Konkrétní podmínky pro žadatele o dotaci jsou zveřejněny na webu MZ ČR.

-kry-

Napsat komentář