Pomoc olomoucké charitě dětem na Ukrajině

Se slečnou Táňou jsem se setkala na při její přednášce o Arcidiecézní Olomoucké charitě v Praze. Táňa je z Kyjeva, studuje na Univerzitě Tarase Ševčenka a je v České republice na mobilitě Erasmus, což znamená, že studujete na partnerské zahraniční univerzitě a zároveň jste v nějakém zařízení na stáži. Táňa tedy pracuje v Olomouci, je společenskou koordinátorkou. „Arcidiecézní charita Olomouc se zabývá hlavně projekty na Ukrajině a na Haiti, kde podporujeme několik dětských domovů a také podporujeme město Manupol, protože je pořád ve válečném stavu s Ruskem.

Co se týká dětských domovů, tak to jsou Lopatyn, Bortnyky, Temopil a Kolomyja, kde jsou děti ze sociálně slabých rodin, nebo které přišly o matku, otce nebo o oba rodiče. Fond je podporuje tak, že děti mohou přijít po škole, udělat si domácí úkoly, jsou tam nějaké arte dílny a je možné jim poskytnout pedagogickou nebo psychologickou pomoc. Organizace rovněž zajišťuje vaření obědů a snaží se, aby děti byly více samostatné. Existují různé moštárny, kde si mohou děti vyrobit něco svého a pak mohou ten mošt nabídnout nějaké restauraci a z toho mají nějaké peníze pro provoz domova. Charita podporuje také chov ovcí na farmě pro veterány, kteří se vrátili z válečného konfliktu z různých zemí.Také jsou tu prostory i pro lidi bez přístřeší, kde mohou něco sníst, osprchovat se, vzít si čisté oblečení a odpočinout si. Problém bezdomovců na Ukrajině je dost silný,“ vypráví Táňa.

Hlavní akcí arcidiecéze Olomouc je vánoční balíček pro ukrajinské děti. V balíčcích jsou bundy nebo oděvy, které může charita pro dětské domovy poskytnout. Dárků je více než tři stovky a každý dárek má váhu okolo čtyř kil.

další in formace na:

http://www.acho.charita.cz

www.acho.charita.cz www.acho.charita.cz
Text: Lenka Nováková
Foto: Archiv školy

Napsat komentář