Libuše Jirásková

About Libuše Jirásková

55 let, invalidní důchodce - poinfarktový, opakovaná hospitalizace na interním oddělení, následně v psychiatrické léčebně - dg. anxiozně depresivní syndrom s poruchou přizpůsobení po ztrátě zaměstnání.

Posts by Libuše Jirásková: