Svatý grál

Co je to Svatý grál?

Svatý grál je pohár, z něhož Ježíš Kristus pil při Poslední večeři a který má podle pověsti zázračné léčivé a obrozující vlastnosti. Pohár spolu s kopím , kterým římský voják probodl bok Ježíše na kříži, získal Josef z Arimatie. Jeho potomci posléze pohár donesli do Británie.

Legenda vypráví, že jeden ze strážců těchto svatých relikvií zapomněl na své posvátné poslání natolik, že zrakem žádostivě spočinul na jakési poutnici. V té chvíli na něj kopí dopadlo a způsobilo mu nezhojitelnou ránu. Svatý grál mezitím zmizel.

Podle anglické legendy o králi Artušovi vyslal čaroděj Merlin o tomto zmizení zprávu na hrad Kamelot a vybídl Artuše, aby dal ztracený pohár hledat. Navíc mu naznačil, že se brzo objeví rytíř, kterému je souzeno pohár najít.

Artuš a jeho rytíři seděli v předvečer Božího hodu svatiodušního kolem Kruhového stolu, když tu zaburácel hrom a ve světle blesku se jim zjevil Svatý grál. Přikryt bohatou bílou tkaninou se vznášel hodovní síní. Krátce nato jakýsi stařec navrhl, kdo by měl obsadit poslední volné místo u Kruhového stolu. Byl to mladý rytíř pan Galahad, syn Lancelotův.

Na cestě při hledání Svatého grálu rytíři Kruhového stolu zažili mnohá dobrodružství a často se museli odhodlat k obětem, které se ukázaly nad jejich síly. Pan Lancelot byl nakonec z hledání Svatého grálu vyloučen, protože se nedokázal vzdát své zapovězené vášně pro královnu Gueneveru. Jak předpověděl Merlin , nalezením Svatého grálu a svatým přijímáním z něho byl nakonec odměněn pan Galahad. Když tento mladý rytíř posléze klečel před Svatým grálem, uvědomil si, že jeho životní poslání je naplněno. Zatímco jeho duše stoupala k nebesům, jeho mrtvé tělo leželo před oltářem. Za dva roky od toho dne se rytíři vrátili na Kamelot a vyprávěli králi o svém hledání plném dobrodružství.

V jiné verzi příběhu dojde až na konec pouti za Svatým grálem pan Percival. Posvátnou nádobu objeví na hradě Monsalvat ve španělských Pyrenejích pod ochranou Amfortase, krále rytířů Svatého grálu. Mezitím však jakýsi čaroděj Amfortase ranil kopím, kterým byl kdysi probodnut Ježíšův bok, a král má nyní smrt na jazyku. Odmítá ale přijmout svátost oltářní, protože mu nebyly odpuštěny hříchy. Teprve, když mu Percival ránu zahojí dotekem posvátného kopí, zjeví se Svatý grál na oltáři.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář