Čtyři manželky Karla IV. 4.Eliška Pomořanská /1347?-1393/

Čtvrtá a poslední Karlova manželka Eliška Pomořanská/ filmovým divákům dobře známá z muzikálu ,,Noc na Karlštejně/ jako jediná Karla IV. přežila a to o celých 15 let. Opět šlo především o snatek z rozumu, když v době svatby táhlo Karlovi na padesátku a Elišce bylo pouhých šestnáct let. Ač byla Eliška dcerou nepříliš významného pomořanského a štětínského vévody Bogislava, Karel opět sledoval snatkem především politicky významný cíl a snatek byl pro něho významným politickým manévrem. Především se chtěl sblížit s jejím otcem, který byl až do snatku členem protilucemburské koalice. A protože byla Eliška zároven vnučkou jiného Karlova soka -polskéhokrále Kazimíra, byla svatba s ní v roce 1363 v Krakově dalším mistrným Karlovým snatkovým tahem. Především v tom, že z protivníků učinil Karel rázem své příuzné a rozložil tím nepřátelský tábor i případnou válku.

I z hlediska klasického manželského vztahu se brzy ukázalo, že ani svou čtvrtou manželku si Karel nevyvolil špatně. Manželství se povedlo a přivedlo na svět hned šest Karlových potomků a to navíc hned čtyři syny./Dva z nich však zemřeli ještě v kojeneckém věku/. Další dva Zikmund/pozdější český král a zarytý odpůrce husitů/ a Jan Zhořelecký se však dožili dospělého věku a Zikmund dokonce zemřel jako vyložený stařec.

Na českou královnu byla Eliška korunována za druhé Karlovy císařské římské jízdy v roce 1368. Deset let po této jízdě i korunovaci však Karel zemřel.

Traduje se , že Eliška Pomořanská vynikala mimořádnou fyzickou silou, když prý dokázala ohýbat rukama tlusté železné pruty i meče. Zemřela v roce 1393 a stejně jako všechny předchozí Karlovy manželky je pochována v chrámu svatého Víta.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář