Dům U Libuše v Praze

S panem Danielem Šebkem jsem si povídala o pomoci lidem s duševním onemocněním Domu U Libuše, které provozuje organizace Fokus.

Kdy vznikl Dům U Libuše a za jakým účelem?

Dům u Libuše vznikl v roce 1992 a jeho primárním účelem je a bylo poskytnout lidem prostor pro smysluplné trávení volného času. Nabízíme i jiné než volnočasové služby, ale hlavně jsme volnočasoví.

Kolik máte tak denně, týdně, měsíčně návštěvníků?

Denně k nám přijde cca. 25 až 40 klientů. Máme otevřeno všechny pracovní dny od 10 h do 17 h, vyjma úterý kdy máme otevřeno od 13 h do 20 h a čtvrtka od 12 h do 17h.

Jak dlouho mohou u Vás klienti navštěvovat Dům U Libuše, nemáte stanovený nějaký limit?

Klienti nemají stanovený žádný limit, jak dlouho k nám mohou chodit. Snažíme se klienty aktivizovat aby po určitém čase využívali služby mimo Libuši, v běžné komunitě.

Mohou k Vám chodit i klienti z ostatních měst a vesnic než je Praha?

Jako služba jsme nadregionální, mohou k nám tedy chodit klienti z celé Prahy, případně i odjinud.

S jakým druhem duševního onemocnění se u klientů setkáváte?

Chodí k nám klienti s širokým spektrem duševních onemocnění, jsme otevřeni všem se zkušeností s duševním onemocněním.

Jaký byl Váš nejtěžší případ člověka v nouzi a jak jste mu dokázali pomoci?

Chodí k nám i lidé bez přístřeší a je nutné pro ně zařídit základní potřeby. Mohou přijít i lidé v krizi, které ale následně posíláme do krizového týmu. Krize, které nejsou akutní a jsou u klientů, které známe, se snažíme operativně řešit.

Jak je sehraný Váš tým, kolik máte členů?

Tým má 7 pracovníků, včetně právníka a myslím, že jako tým jsme sehraní a navzájem si dokážeme vyjít vstříc.

Jaké aktivity nabízíte klientům? Viz letáček.

Spektrum aktivit, které klientům nabízíme je široké a mohou si tedy vybrat, co jim nejlépe sedí. Nabízíme aktivity pohybové, umělecké či třeba trénink kognitivních funkcí. Navíc chodíme s klienty na výstavy, táboráky či pikniky a klienti mohou přijít i třeba na nácvik vaření.

Která aktivita je u Vás pro klienty nejoblíbenější?

Vzhledem k různorodosti aktivit není možné říct, která je nejoblíbenější, lidé si vybírají, co jim nejvíce sedí.

Kým jste financováni, jste Nezisková organizace?

Jsme nezisková organizace a jsme financovaní z různých zdrojů. Mezi ně se řadí MPSV nebo MZ.

Zajišťujete také klientům sociální bydlení? Pokud ano, tak v jaké městské části Prahy?

Nejsme služba, která lidem zprostředkovává bydlení, ale přesto klienty buď napojíme na odpovídající službu, nebo se jim snažíme pomoci získat sociální byt.

Jakou odbornou právní a sociální pomoc zajišťujete?

Jsme primárně volnočasová služba, ale klientům zajišťujeme základní sociální poradenství a v našich řadách je i právník.

Děkuji za rozhovor.

Napsat komentář