Jak to bývá s kouřením?

Kouření je sociální převážně psychická závislost. Za dva roky kouření dochází k farmakologicky drogové fyzické závislosti.
Příležitostný kuřák sem tam si zapálí, avšak 85% všech kuřáků je závislé na nikotinu.

Postup sociálního pracovníka, který pomáhá při odvykání kouření.
Stanovit datum kdy kuřák přestane kouřit. Zvýšit tělesnou aktivitu – více sportovat. Jediná cigareta vás vrátí zpět ke kuřáctví. Používání nikotinových náplastí, žvýkaček, nosního spreje, inhalační záležitosti.

Jak vypadají abstinenční příznaky?
Dochází k fyzickým a mentálním změnám po příjmu drogy. Když klienti přestanou kouřit, tak většinou ztloustnou, stávají se více agresívními, jsou podráždění a mají úzkosti a deprese z 60%. Jsou neschopní odpočívat po dobu čtyř týdnů z 60%. Obtížně se soustředí a z 60% trpí neklidem. Mají zvýšenou chuť k jídlu po dobu 6 týdnů abstinence kouření, také trpí lehkými bolestmi hlavy po dobu 48 hodin z 10%. 25% klientů se budí během noci. Silná touha po cigaretě přetrvává u 70% klientů po dobu dvou týdnů. Mají nezvyklou únavu, jsou ospalí ( neudáno z kolika % ). Trpí gastrointestinálními potížemi, poruchou trávicí  soustavy. Tělesná hmotnost se zvyšuje o 3-4 kg za rok. Dochází k úpravě tělesné teploty. Dochází k vzestupu pomalých rytmů EEG, k poklesu  tepové frekvence a krevního tlaku. Měla by se u klientů měřit hladina adrenalinu a kortisolu.

Relaps je častým nezdarem pokusu kuřáků přestat kouřit, je nutno dodržet zásadu absolutní abstinence a vyhýbání se rizikovým situacím.

Jaké jsou nejčastější příčiny relapsu při odvykání kouření?
Kuřák se domnívá, že může bez následků zkusit jenom jednu cigaretu.
Pití alkoholu nebo kávy je dříve silně spojeno s kouřením. Také styk s přáteli, kteří kouří naruší první týdny při odvykání kouření. K pobytu s kuřáky dochází doma nebo v práci. Dochází také k silnému nebo dlouhotrvajícímu stresu. Dochází také k pocitu deprivace a nudy. Při oslavě při zkoušení kouření dochází k pocitu odměny z uspokojení při vykouření cigarety.
Aktivity za nekuřáctví nejsou zavedeny osobně proti kuřákům. Jde o důležitost ochraňovat nekuřáky vůči tabákovému dýmu ve škole, na pracovišti, vychovávat nekuřáckou generaci už od prvního stupně.
Dochází k dalšímu dražšímu zvyšování cen cigaret. Dochází k zákazu prodeje tabákových výrobků dětem. Ve společnosti kouří daleko méně doktorů něž kouřívávalo..
Povinností sociálního pracovníka je dbát na to, aby všichni pacienti kteří k němu chodí zanechali kouření. Důležitá je znalost ovládání základního poradenství při odvykání kouření. Je nutné prosazovat nekuřácké společenské klima, nácvik způsobu jak si říci ne, nebudu kouřit. Např. ne mám nový svetr, nechci aby mi načichl kouřem. Nebo nabídnout jinou varientu, dám si třeba zmrzlinu.

Jakému tlaku při odvykání kouření lze odolat? Jaké jsou nejčastější otázky při odvykání kouření?
Kuřáci přiberou při odvykání  o 3-4 kg. Snižuje se jim metabolismus a zpomaluje se střevní peristaltika. Mají pocit abstinenčního hladu. Mají mechanickou potřebu dávat si něco do úst. Je proto důležité nezahajovat  redukční dietu. Jíst více ovoce a zeleniny, nejezdit výtahem a chodit po schodech. Kouření se považuje za nemoderní. Západ proto odsuzuje kouření.
Při kouření dochází k riziku infarktu myokardu. Nejhorší jsou pro kuřáka, který chce přestat kouřit první tři dny  po odvykání kouření. Je dobré si vzít žvýkačku nebo bombon.

                                       Dotazník určený pro kuřáky:

1.Kolik cigaret denně kouříte a jak brzy po probuzení si zapalujete?

Do 5 minut   3B
6-30 minut   2B
30-60 minut 1B
dopoledne    0B

2.Je pro Vás obtížné nekouřit tam, kde to není dovoleno?
Ano   1B
Nehraje roli  0B

3.Které cigarety  by jste se nejméně rád vzdal/a?
První ráno  1B
Je mi to jedno  0B

4.Kolik cigaret denně vykouříte?
10 nebo méně   0B
11-20                   1B
21-30                   2B
31 a více              3B

5.Kouříte více v prvních hodinách dne po probuzení než během dne?
Ano  1B
Je mi to jedno  0B

6.Kouříte i když jste nemocní, že strávíte většinu dne na lůžku?
Ano  1B
Ne    0B

Odpovědi: Luboš Hora-Kladno  1. 3B, 2. 1B, 3.1B, 4.1B, 5.1B, 6.1B

Víťa Čelikovská  1. 3B,2. 0B,3. 0B,4. 1B,5. 1B,6. 1B

Zdroj. Předmět na HTF UK Propedeutika sociálního lékařství přednášela RNDr.Jana Leontovyčová CSc.

 

Napsat komentář