Mšec a okolí

Velká obec Mšec s přibližně tisícovkou obyvatel se nachází v geomorfologické oblasti Džbán na Rakovnicku asi 5 kilometrů severně od města Nové Strašecí. Celá oblast oplývá několika velkými rybníky a je známou cmelařskou oblastí.

První doložené zmínky o obci pocházejí z roku 1318.V této době zde sídlil vladyka jmnem Dcheř . O něco později ho vystřídal jistý Albrecht z Kolovrat , který místní panství získal od samotného císaře Karla IV.

Pravděpodobně to byl právě Albrecht z Kolovrat , který zde nechal vystavět tvrz či menší hrad , zvaný Kornhauz. Brzy však musel Albrecht zaplatit za svou účast v odboji proti králi Václavu IV., kterého se zúčastnil po boku Markvarta z Vartenberka . Proto byl jeho Kornhauz někdy na přelomu 80. a 90.let 14. století obležen, dobyt a pobořen. V majetku rodu Kolovratů sice dál zůstal a to až do nástupu Habsburků na český trůn v roce 1526, ale neví se zda byl opět v původním rozsahu obnoven.

Hrad/tvrz/ byl však později přestavěn. Již v roce 1548 je ve Mšeci poprvé zminována existence zámku, který tehdy patřil Ludvíku Kolovratovi Bezdružickému. Téměř úplně jinou podobu dostal o více než 50 let později na začátku 17. století, kdy ho zcela přestavěl Matyáš Štampach ze Štampachu. Další úpravy prodělal již za držení rodu Schwarzenberků na konci 17.a v 18. století. Kolem roku 1800 bylo strženo jedno ze čtyř křídel pravidelné čtvercové dispozice a následně došlo ještě k dalším stavebním úpravám.

V současné době má někdejší Kornhauz podobu trojkřídlé , většinou jednopatrové stavby. Klenutý , hlavní vjezd/průjezd/ do zámku je vyzdoben lunetami. Na jeho severním křídle se nachází renezenční dvoudílný portál se znakem Štampachů, na jižním křídle zase portikus s lunetami. Nádvoří zámku je uzavřeno barokní zdí, ve které je průchod do parku.

Dalšími architektonickými památkami přímo v obci je kamenná kašna ze druhé poloviny 19. století a především pak místní barokní kostel svaté Kateřiny z konce 18.století s obnovenou věží. V jeho interiéru lze na hlavním oltáři spatřit obraz od Grabna de la Torre v rokokovém rámu.

Ve Mšeci působil v první polovině 19. století několik let významný zemědělský reformátor František Horský.

Dole pod obcí je jeden z velkých rybníků ležících na potoce Loděnici/lidově zvaném Kačák/ zvaný Červený. Loděnice, která je jedním z přítoků řeky Berounky má proti svému proudu od Mšece podobných rybníků hned několik. Jsou to rybníky s názvy ,,Punčocha“, ,,Mlýnský“, ,,Pilský“ a nejznámější ,,Bucký“ /lidově Bucek/. Prakticky všechny jsou hospodářsky využívány /rybářské sádky/ a některé /Bucký/ slouží i k rekreačním účelům. Kolem nich vede malebná turisticky značená cesta.

Asi 4 kilometry jihovýchodně od Mšece se nachází obec Mšecké Žehrovice . Při silnici vedoucí k ní můžete spatřit významný státem chráněný strom -buk lesní, jehož stáří se odhaduje na více než 400 let.

V těsné blízkosti Mšeckých Žehrovic stávalo v dávné minulosti keltské hradiště. Z četných archeologických nálezů z něho vyniká unikátní nález plastiky Kelta. Na hradišti byly též odhaleny čtyřúhelníkové valy keltské svatyně.

Přímo v obci Mšecké Žehrovice stojí za zmínku i starý kostel svatého Martina ze druhpoloviny 18. století.

Ze Mšeckých Žehrovic se dostanete po červené turistické značce i naučné stezce do nedalekého malého města Nové Strašecí ,odkud je přímé vlakové i autobusové spojení do Prahy.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář