Můj oblíbený autor Viktor Hugo 6

,,Bídníci

Román se odehrává ve Francii v období krátce po skončení napoleonských válek/1815 definitivní porážka Napoleona v bitvě u Watterlloo/. Hlavní hrdina Jean Valjean stráví neuvěřitelných 19 let na galejích za pouhou krádež chleba./ Trest mu prodloužily jeho pokusy o útěk./ Když je po tolika  letech propuštěn z galejí,  jako bývalý galejník bez jakýchkoli prostředků nemůže nikde nalézt uplatnění a hrozí mu až smrt hladem. Proto se dopustí krádeže, ale biskup Myriel, kterého okradl,  k jeho úžasu řekne policii, která Valjeana dopadla, že mu ukradené velmi drahé předměty daroval. Valjean je nejen propuštěn, ale dokonce mu i drahocennosti zůstanou a najednou je z bývalého galejníka velmi zámožný člověk. To zcela změní jeho život. Ne, nestane se díky velkému majetku vykořisťovatelem chudých , ale právě naopak jejich zastáncem a velmi dobrým a ušlechtilým člověkem.

Bohatý Valjean se pod cizím jménem usadí ve městě Montreilu, kde se postupně stane majitelem továrny i starostou města.  Ve městě se Valjean setkává se ženou Fantinou, která jako svobodná matka nemá žádné prostředky a proto svou  malou dcerku Cosetu svěřila k vychování jisté rodině kdesi u Paříže. Zbídačená Fantina záhy umírá a Coseta se tak stává sirotkem.   Jean Valjean se Cosety ujímá, poté co ji dostane od zlé rodiny Thénardiérových, která ji spíše týrala než vychovávala. Valjean se o Cosetu naopak velmi citlivě stará a je jakýmsi jejím velmi hodným otcem, když svého skutečného otce Coseta nikdy nepoznala.

Jakýmsi protikladem Valjeana je v románu  policejní inspektor Javert-fanatický zastánce často pochybného zákona. Ten o Valjeanově skutečném původu, krádeži i galejích vše ví a  tak  Jeana Valjeana ustavičně až téměř do konce románu pronásleduje a usiluje o jeho odsouzení

Uběhne řada let. Z děvčátka Cosety se stane mimořádně krásná mladá žena. Valjean o ní pečuje. Bydlí společně v Paříži poblíž Invalidovny a často chodí na procházky do Lucemburské zahrady. Tam Cosetu pozná mladý student Marius Pontmercy. Ten shodou okolností bydlel v domě Thénardiérových, kteří se kdysi o malou Cosetu měli starat, ale spíše ji týrali. Jednoho dne přišel do rodiny Thénardiérových pod jiným jménem Valjean s Cosetou a přinesli jim nějaké ošacení a jídlo. Thénardiér  však místo vděku chtěl dobrodince vydírat a okrást. Marius se o tom dozvěděl a informoval policii. Ta Thénardiéra i jeho ženu zatkla a uvěznila. Zatímco Thénardiérova žena ve vězení zemřela, jejímu prohnanému manželovi se podařilo z vězení uprchnout.

Marius se díky těmto událostem znovu setkal s Cosetou a dozvěděl se, že i ona je do něj zamilovaná.

Mezitím vypuklo v Paříži povstání. Jean Valjean pod jménem Fauchelevent se především pro bezpečí Cosety rozhodl přesídlit do Londýna. Marius se o tom dozvěděl a ze žalu odešel bojovat na barikády, kde ho čekala téměř jistá smrt.  Odtud poslal Cosetě dopis na rozloučenou, že umírá. Tento list se však dostal do rukou Faucheleventa alias Jeana Valjeana a ten se okamžitě vydal do válečné vřavy za Mariem. Na barikádě všichni padli , včetně Eponiny, která byla do Maria nešťastně zamilovaná. Jean Valjean zachránil Maria právě v okamžiku, když padal zraněn k zemi. Poté ho zraněného vlekl z bojiště podzemními pařížskými kanály. V kanálech se potkal s podvodníkem a zločincem Thénardiérem, který Valjeana poznal. Jean Valjean vyvlekl Maria z bojiště na bezpečné místo a poté k jeho dědečkovi, jehož adresu nalezl v Mariově kapse. Právě v tu dobu se na pařížské ulici střetl Valjean s fanatickým policejním komisařem Javertem. Teprve nyní, když viděl jak pomohl Valjean těžce zraněnému studentovi si Javert uvědomil jak hluboce se ve Valjeanovi, kterého tak dlouho pronásledoval , spletl. Najednou nevěděl jestli ho má zatknout podle zákona, nebo jako dobrého člověka ponechat na svobodě podle srdce. Tento hluboký vnitřní rozpor vyřešil Javert skokem do Seiny. Za pár dní byl v jejích vodách nalezen mrtvý.

Těžce raněný Marius se u svého dědečka, kam ho Valjean dopravil ze zranění vyléčil. Jeho děd mu udělil svolení ke svatbě s Cosetou, kterou mezitím našli

Po svatbě mladých se Valjean svěřil Mariovi se svou trestaneckou minulostí. Marius jím proto začal opovrhovat. O tom, že ho Jean Valjean vyvlekl zraněného kanály z bojiště nevěděl Marius nic. Díky Mariově opovržení se Valjeanovy návštěvy u již vdané Cosety značně omezily, což Valjean velmi těžce nesl. Kvůli tomu se značně zhoršil jeho zdravotní stav.

Jednoho dne přišel za Mariem jakýsi muž, že má tajné informace o jeho tchánu Valjeanovi a za peníze mu je prodá. Márius v něm poznal zločince Thénardiéra, ale nechal ho mluvit. Ten povídal, jak v kanálech viděl Valjeana jak vleče mrtvolu, kterou zabil a okradl.  Mariovi poté došlo že mluví o něm a Valjeanovi a teprve ted pochopil, že ho Valjean ve skutečnosti zachránil před jistou smrtí. Thénardiéra Marius poté vyhodil i se slušnými penězi. Thénardiér jich ovšem k dobrému životu nepoužil. Naopak odejel do Ameriky, aby tam obchodoval s otroky.

Marius se naopak i s manželkou Cosetou rozejel za Valjeanem.  Ten však právě prožíval poslední hodiny svého života. Umíral však šťasten z toho, že mohl ještě spatřit milovanou Cosetku, které se stal druhým otcem i z toho, že Marius poznal skutečnou pravdu a nejen že mu odpustil, ale zůstal mu velmi vděčný za záchranu života.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář