Život lorda Byrona

Kdo byl George Gordon Byron? Odpovědět na tuto otázku, že se jedná o jednoho z největších básníků období romantismu je sice odpověď zcela výstižná, ale přece jen trochu stručná a jednoduchá. Pro poznání jeho názorového i životního vývoje doporučuji přečíst knihu André Mauroise ,,ŽIVOT LORDA BYRONA“.

George Gordon Byron /1788-1824/ pocházel ze starého významného rodu, jehož dávný předek přišel kdysi s Vilémem Dobyvatelem z Normandie do Anglie. Někteří z Byronů nechvalně prosluli jako vzteklouni, násilníci a rváči. Básníkův otec, kapitán Byron byl sice krasavec, ale jinak vynikal jen v pitkách a hazardních hrách. Neuvěřitelně rychle rozházel poměrně vysoké věno své nehezké ženy a poté utekl se zbytkem peněz do Francie a tam pak skončil jako zpustlý tulák.

Básníkova matka byla svým myšlením dost jednoduchá a  neměla ani vyšší vzdělání. S malým synáčkem se odstěhovala ochuzena o slušné věno do skromného městského bytu v jednom skotském městečku. Ale jak syn vyrůstal , stával se vztah mezi ním a matkou stále napjatější. Paní Byronová nedokázala ve své omezenosti pochopit, proč se zázračně nadané dítě brzy začalo bouřit proti její hlučně naléhavé péči. Dorůstající syn měl prostě v sobě prudkou krev násilnických předků.

Když bylo Byronovi deset let, zemřel jeho podivínský prastríc a on po něm zdědil titul lorda. V jeho životě pak následovalo studium v Harrowu a Cambridgi a pak už hlučný a lehkomyslný život mladého lorda.

Ale něco nedovolilo, aby Byron šel cestou svých divokých předků. Od malička totiž věděl co je to duševní bolest. Noha poraněná při porodu se nikdy nezahojila a krásného mladíka těžce pálilo vědomí, že bude doživotně kulhat. Další ránu jeho duši zasadilo nešetrné odmítnutí od dívky, do které se v patnácti letech zamiloval. Takové povahy, jako byla Byronova bolest prohlubuje. A z pocitu křivdy se pomalu rodil pocit solidarity s těmi, jimž je křivděno.

Byronův další život byl až příliš vzrušený, téměř dobrodružný, bylo v něm více lásek, hodně odpůrců, závistníků a pomlouvačů a jen hrstka přátel, když tím největším byl též známý anglický romantický básník Percy Byshe Shelley. Když útoky pokrytců a pomlouvačů, které dráždil jeho soukromý život, vyhnaly Byrona z Anglie přesídlil do Itálie, která se stala jeho druhou vlastí. Pod maskou bohatého a trochu výstředního lorda žije pak v Itálii básník, jehož díla prosycená ideou svobody jsou dychtivě čtena celou pokrokovou Evropou.

Když v roce 1821 vypukl osvobozenecký boj Řeků proti turecké okupaci, získal si rychle sympatie všech svobodomyslných lidí, sympatie o to větší, že v případě Řeků šlo o potomky někdejších antických Helénů. Anglický básník Byron byl jedním z prvních, kdo se rozhodli Řekům účinně pomoci. Poskytl veliké finanční prostředky na vyzbrojení pluku dobrovolníků odhodlaných účinně pomoci. Sám se i na pomoci aktivně podílel. V čele expedice vyplul z italského Livorna a začal se připravovat na osobní účinnou pomoc. Uprostřed příprav ho však 19. dubna 1824 zastihla náhlá smrt.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář