Podpora peer konzultantů v PN Bohnice

Díky grantům Magistrátu hlavního města Prahy realizuje spolek Dobré místo už řadu let peerské projekty.

V roce 2023 chceme zapojit do práce ve prospěch pacientů PN Bohnice skupinu více než třiceti peerů. Budou pracovat jako peer konzultanti nebo peer lektoři v rámci projektů Peer centrum a Víkendové aktivity pro pacienty PN Bohnice, o jejichž podporu i pro rok 2023 jsme požádali MHMP. Nově začínáme v PN Bohnice realizovat projekt Peer point Praha (o jeho podporu jsme požádali MZ ČR), který pomůže zapojit do peerské práce v Dobrém místě i na odděleních PN Bohnice, ale především v centru Prahy v Čajovně U Džoudyho desítku nových peer konzultantů. Na základě zkušeností s tím, jak je pro lidi s duševním onemocněním peerská práce náročná a také vzhledem k často projevovaným přáním a potřebám samotných peer konzultantů, bychom chtěli všem peerům Dobrého místa pracujícím v areálu PN Bohnice nabídnout větší podporu a edukaci. Součástí projektů Peer centrum a Peer point budou pravidelná pondělní setkání, která zahrnují tematickou poradu a podpůrnou skupinu. Tento program bychom rádi obohatili o pravidelnou edukaci peerů v psychiatrické a psychologické oblasti (jednou za čtrnáct dní), dále o možnost individuální podpory a konzultací s psychoterapeutem a také o možnost sdílení problémů na osobní i pracovní rovině v rámci svépomocné skupiny lidí s duševním onemocněním, vedené jednou týdně osvědčeným peer mentorem.

Josef Gabriel

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy

Napsat komentář