Pohnuté životní osudy romantických autorů 15

Karel Hynek Mácha /1810-1836/

Zdaleka největší představitel českého romantismu Karel Hynek Mácha se narodil v Praze na Malé Straně v prosté rodině mlynářského dělníka, který si časem otevřel malý krupařský krámek.

Chlapecká léta prožíval Mácha v nejchudší pražské čtvrti Na Františku. Jako gymnasista chodil na mimořádné hodiny češtiny k profesoru Jungmannovi a pod jeho vlivem přešel od počátečních německých básnických pokusů k ryze české tvorbě.

V Praze po gymnaziálních studiích vystudoval mladý Mácha práva. Přitom se aktivně zapojoval do českého vlasteneckého života. Psal verše i prózu a hrál i v českých divadelních představeních.

Byl i vášnivým turistou, zejména po historických památkách, především starých hradech a hradních zříceninám. Svou nejdelší turistickou cestu provedl s přítelem z Čech přes Alpy až do severní Itálie.

Máchův osobní a hlavně vnitřní život však příliš šťastný nebyl. Geniálně nadaný mladý muž , schopný prožít jeden z těch velkých osudů o jakých čítal u svých milovaných básníků, byl nucen živořit na několika čtverečných metrech tmavé komůrky nad krupařským krámkem svých rodičů. Nenašel přítele sobě rovného a láska k Lori, prosté dívce z řemeslnické rodiny mu byla spíše zdrojem trýznivé žárlivosti než pramenem štěstí.

Po ukončení studia práv nenašel v Praze místo a proto nastoupil v Litoměřicích na místo právního koncipienta/praktikanta/. V Litoměřicích ovšem působil jen několik měsíců. Za zmínku stojí, že pro nedostatek finančních prostředků absolvoval cestu mezi Prahou a Litoměřicemi několikrát pěšky.

I v Litoměřicích zápasil s hmotnou bídou v žebrácky placeném místě.

Na podzim roku 1836 zahlédl z kopce Radobýlu nad Litoměřicemi ve městě požár a spěchal pomoci s hašením. Litoměřický požár, při jehož hašení si počínal velice aktivně i odvážně se mu stal nakonec osudným. Voda na hašení byla vybírána z městské stoky a pomocí podávaných věder se hasilo. Mácha se pohyboval v nejpřednějších řadách hasících občanů v těsné blízkosti ohně.

Infikovanou vodou ze stoky se přitom nejen chladil ale opakovaně se jí i napil.

Díky tomu brzy onemocněl infekční cholerou, nemocí, která nemusela být smrtelná, kdyby si Mácha mohl dovolit řádné lékařské ošetření. K tomu však pro nedostatek jeho finančních prostředků nedošlo a tak na podzim roku 1836 Karel Hynek Mácha infekčnímu onemocnění podlehl.

Kuriózní přitom bylo, že zemřel právě v den své plánované svatby s Lori Šomkovou, která mu nedlouho před tím porodila syna.

Na poslední cestě ho doprovodilo jen několik řemeslníků ze sousedství, kteří neměli ani tušení že jdou za rakví největšího českého romantického básníka.

Klid nenalezl Mácha ani po smrti. Původně byl pochován na litoměřickém hřbitově , ale o více než sto let později se v době kdy díky nacistické okupaci brzy dočasně skončila samostatnost českého národa, byly jeho ostatky převezeny na pražský Vyšehrad. /Město Litoměřice už bylo v sudetském okupačním pásmu/.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář