Představujeme obce Kladensko-slánského regionu: Kamenné Žehrovice

Velká středisková obec leží v sousedství Kladna západně od města. V současné době má více než patnáctset obyvatel.

První písemné zmínky o dnešní obci pocházejí již z roku 1045. Název někdejší vsi se kdysi uváděl hned v několika tvarech jako Rezervic, Zerowicz, nebo Zřevice. Přívlastek Kamenné je poprvé uveden až roku 1318. Dnes má tento přívlastek odlišovat obec od nedalekých Mšeckých Žehrovic/leží již v okrese Rakovník/ a především má připomínat, že název obci dal pověstný tvrdý kámen, hrubozrnný pískovec, kterému se říkalo: ,,Žehrovák“. Samotný název však mohl vzniknout od tzv. ,,vyžehování“ -tj. vypalování lesa , nebo i ,,vyžehování“ pískovce, který se zde všude v okolí nacházel a již ve středověku i těžil. V tehdejším stavebnictví byl pověstný ,,Žehrovák“ velmi vyhledávaný především pro svoji tvrdost. Zde dobývané kameny byly používané mimo jiné i při stavbě nejvýznamnějších pražských staveb jako například chrámu svatého Víta na Pražském hradě, ale také Karlova mostu a později i Národního divadla a Národního muzea.

V minulosti se majitelé Žehrovic, jimiž procházela významná chebská cesta poměrně často střídali. Již zmíněného roku 1045 bylo půl vsi dáno Břevnovskému klášteru.

Roku 1270 vyměnil český král Přemysl Otakar II. ves za jiné zboží s klášterem ostrovským. Ves poté patřila mimojiné též šlechticům Kunatovi a Benešovi z Kladna, Zdenku Ždárskému ze Ždáru a také významnému rodu Martiniců.

Po vzniku karlovarské silnice se Kamenné Žehrovice staly důležitým místem, protože právě zde byla zřízena v první polovině 18. století poštovní stanice.

Na počátku 20. století se v nejbližším okolí obce začalo těžit černé uhlí a jeho těžba vytlačila dřívější lámání kamene.

Prakticky přímo v obci leží největší vodní plocha celého Kladensko-slánského regionu /18,5 ha/ s názvem Turynský rybník, na celém Kladensku však mnohem známějším pod lidovým názvem ,,Záplavy“. Rybník má i zajímavou historii. Založen byl na potoce Loděnici/známějším pod názvem ,,Kačák“/ již ve 14. století.Původně se jmenoval Turyn,později se jeho název změnil na Královský, nebo Žehrov. V roce 1853 došlo k jeho zrušení , ale po dalších téměř stu letech zde voda díky důlní činnosti dolu ,,Vankovka“ zaplavila místní luka a tak mezi obcemi Kamenné Žehrovice a Srby vznikla největší vodní plocha s výše uvedeným příznačným názvem ,,Záplavy“.

Dnešní ,,Záplavy“ jsou oblíbeným místem nejen rybářů, ale i výletníků, především z Kladenska. Poblíž Záplav je dokonce i hotel, protože rybník se i díky malebnému lesnatému okolí stal menším rekreačním střediskem. Kolem ,,Záplav“ vede naučná tzv. Drvotova naučná stezka, která nese své jméno po svém zakladateli Václavu Drvotovi-žehrovickému rodáku. Dalšími významnými rodáky obce jsou dirigent TOČRu Josef Votruba /narozen:6.9. 1932 / a první místní kronikář Blahoslav Čížek.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář