Psychoterapeutický výcvik

Na Husitské teologické fakultě UK v Praze již několik let probíhá Psychoterapeutický výcvik ve skupině pod vedením PhDr. Miloslava Čedíka. Měla jsem také možnost navštěvovat v roce 2015 a 2016 tento specializovaný výcvik. Většinou šlo o grafické vyjádření kresbou na určité zadané téma, které se poté rozebíralo studenty ve skupině. Podobnou formou probíhá komunitní setkávání klientů s duševním onemocněním třeba v Psychiatrické nemocnici v Praze Bohnicích.

Psychoterapeutický výcvik Psychoterapeutický výcvik je výukový a výcvikový proces, při kterém se z laika stává kvalifikovaný psychoterapeut. Výcvik vedou lektoři té které psychoterapeutické školy. Má několik částí: sebezkušenostní (zážitková) část (skupinová a individuální), výklad teorie, práce s klientem pod supervizí, závěrečná práce či zkouška.

V sebezkušenostní (zážitkové) části adept sám na sobě zakouší postupy vlastní psychoterapeutickému směru, který studuje, sám de facto podstupuje částečnou psychoterapii. Děje se tak postupem, který výstižně popisuje odposlechnutá laická definice: „Budoucí terapeuti sedí v kruhu a baví se o věcech, o kterých se ve slušné společnosti nemluví.“ V teorii se dozví něco z historie studovaného psychoterapeutického směru. Závěrečná práce obvykle zahrnuje kazuistiku. Po skončení psychoterapeutického výcviku obdrží absolvent osvědčení a je mu umožněno po splnění eventuálních dalších podmínek, své kvalifikace využívat ku prospěchu svému i jiných.

 

PhDr.Miloslav Čedík speciální pedagog – etoped, psychoterapeut, akreditovaný supervizor ČIS a EAS, vysokoškolský učitel, akreditovaný videotrenér, lektor, akreditovaný certifikátor pro oblast primární prevence. Psychoterapeut a poradce pro komplikované klienty oddělení péče o rodinu, Městská část Praha 12.

Napsat komentář