Románský stavební sloh

Románský stavební sloh je prvním univerzitním slohem středověku. Jeho vznik se datuje do období kolem roku 1000. Vznik románského slohu byl však spletitým a hlavně dlouhotrvajícím procesem. Nejdříve se začal uplatnovat v západní Evropě a v českých zemích měl oproti západu téměř stoleté zpoždění. První české stavby označované jako románské -například svatovítská rotunda knížete Václava, nebo svatojiřská bazilika postavená za vlády Boleslava II. /obě z 10. století/ byly ve skutečnosti stavbami raně románskými, nebo ještě lépe předrománskými.

Rotunda svatého Víta, jejíž skromné zbytky se dodnes nacházejí v základech gotické katedrály svatého Víta na Pražském hradě spadá do takzvaného karolinského slohu nazvaného podle císaře Karla Velikého.

Sám Karel Veliký se pokoušel v architektuře navázat na dobu starověkého Říma, ale ve skutečnosti vytvářel odlišný sloh – karolinský.

V 11. století je zaznamenán další typ slohu zvaný ,,otonský“, který je svým názvem vzpomínkou na tři Oty stejnojmenné císaře ze saské dynastie Otonů. Právě v tomto slohu byla u nás vystavěna bazilika svatého Jiří za vlády Boleslava II. Ta však v polovině 12. století vyhořela a nově byla přebudována už ve vyspělém románském pojetí. Oba slohy karolinský i otonský se dnes zařazují do slohu předrománského. Přesto bývají oba zmíněné slohy často zařazovány do slohu románského, protože s ním mají více společného než odlišného.

V českém prostředí se uplatnily dva základní typy románské architektury. Jedná se o tzv. ROTUNDY-kostelíky s kruhovou půdorysnou dispozicí, vycházející z geometrie válce. Druhým typem románské architektury u nás jsou tzv. BAZILIKY-kostely podélné , v půdorysu obdélníky , geometrií hmoty odvozené z hranolu. Baziliky mívaly zprvu jednu lod a na východě půlkruhovou apsidu pro oltář. Později však vznikaly i baziliky trojlodní, nebo dokonce i pětilodní.

Pro románskou architekturu je typické mocné zdivo a jen malé otvory pro okna a dveře. Z obou těchto faktů je zřejmé že románské stavby měly za úkol i chránit při dobývání.

Románská architektura byla vždy působivá svou robustností, účelností i jednoduchostí. Právě v tom je největší krása tohoto stavebního slohu.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář