Tepová frekvence

Výše tepové frekvence v klidu může poskytnout obraz o tom, jak ekonomicky vaše srdce pracuje. Ráno po probuzení si změřte tep /na zápěstí nebo na straně krku/ . Stačí měřit po dobu 15 sekund a pak hodnotu vynásobit čtyřmi/. Hodnota tepové frekvence záleží nejen na věku, ale též na pohlaví. Více vám napoví následující tabulka:

Věk 20-29 30-39 40-49 nad 50

Muži

vynikající 60 64 66 68

dobrý 60-69 64-71 66-73 68-75

dostačující 70-85 72-87 74-89 76-91

chabý nad85 nad87 nad89 nad91

Ženy

vynikající 70 72 74 76

dobrý 70-77 72-79 74-81 76-83

dostačující 78-94 80-96 82-98 84-100

chabý nad94 nad96 nad98 nad100

Tato tabulka ukazuje pouze stav tepové frekvence v klidu. Jiným ukazatelem je i doba, za níž se po cvičení vrátí zrychlený tep ke klidové hodnotě. Po intenzivní zátěži by to mělo být do 4-5 minut.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář