white

Cesta ze schizofrenie

Pan Jindřich Jašík v současnosti pracuje v sociální rehabilitaci Zahrada 2000, jako člen multidisciplinárního týmu, kde má možnost pracovat metodou Otevřeného dialogu. Dále je peer pracovníkem v Brněnském centru sociální rehabilitace Celsuz a do třetice pracuje jako regionální specialista projektu Destigmatizace v projektu Na Rovinu. Jelikož má ženu a 3 děti, na koníčky už mnoho času nezbývá. Na … Číst dál

Můj život se schizofrenií– začátek konce

Paní Jiřině Koudelové je 46 let. Je vdaná a má 21letou dceru. S psychickou nemocí se léčí už 31 let, má za sebou 27 hospitalizací v PN Opava. Tato žena vystudovala Střední zemědělskou školu s maturitou, obor chovatel. Má velmi kladný a blízký vztah ke zvířatům-je tedy vystudovaná jako zootechnik. Nejdříve pracovala měsíc jako ošetřovatelka mladého dobytka, poté … Číst dál

O možnosti využití (nejen) Logoterapie a Existenciální analýzy v psychosociální práci v Caminu Vsetín

PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec, Dr. h. c. Phil. Narozen v roce 1956 Absolvoval obory Sociálna práca na katedre společenských vied VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Sociální práce a Andragogika na Filosofické fakultě, katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci, psychologii na Filosofickém semináři v Brně, komunikaci na VŠMVV v Praze. Absolvoval pracovní a studijní … Číst dál

Dávat naději a pomoc druhým

Martin Okáč vystudoval gymnázium, potom právnickou fakultu, kterou dokončil pouze s ročním odkladem kvůli psychotické atace během studia. Po vysoké škole absolvoval devíti měsíční jazykovou stáž v Londýně a tří měsíční multikulturní zkušenost v Izraeli. Poté se vydal cestou v lidskoprávním oboru, jako právník a poradce specializovaný na uprchlické a cizinecké právo, a to v neziskovém … Číst dál

Stres, naučená bezmocnost a deprese

V sobotu 19. září 2020 se konala v aule střední školy Kostka ve Vsetíně přednáška velmi uznávaného českého psychiatra, popularizátora vědy a vysokoškolského pedagoga, ředitele vědecko-výzkumného ústavu NUDZU (Národního ústavu duševního zdraví), profesora Cyrila Höschla.   Přednášku pořádala služba psychosociální rehabilitace Camino Vsetín ( www.caminovsetin.cz nebo www.vsetin.charita.cz/jak-pomahame/camino-socialni-rehabilitace). Camino pomáhá duševně nemocným, je jednou ze služeb Charity Vsetín. Přednáška se konala v rámci … Číst dál

První psychická pomoc POD KROVY Rožnovské knihovny

Mgr. Jana Kučerová je psycholožka, psychoterapeutka a lektorka. Vystudovala magisterské studium jednooborové psychologie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala pětiletý Komplexní psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii. Dále uskutečnila roční výcvik Traumaterapie (SLEA). Zúčastnila se kurzů Mindfulness, Krizové intervence a dalších vzdělávacích kurzů. Od roku 2015 pracuje v soukromé psychologické a psychoterapeutické praxi POD KROVY … Číst dál

Psychiatr, kterého baví život a lidi

V únoru 2020 jsem  v TV NOE viděla pořad Kulatý stůl na téma Syndrom vyhoření, kde pan Radkin Honzák mluvil s psycholožkou a spisovatelkou Kateřinou Lachmanovou.  Od té doby jsem toužila po rozhovoru s tak uznávanou osobností, jako je tento psychiatr. Viděla jsem také řadu dílů pořadu Kabinet Dr. Honzáka v České televizi a pouštěla … Číst dál

Příjemná duše v každém věku

Blanka Ammann (dříve Mikolajková) se narodila v Kyjově. Vystudovala gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm.Poté studovala na VUT Brno. Původním vzděláním je tedy technik – mikroelektronik. Začátkem 90 let dálkově vystudovala konzervátorství na Uměleckoprůmyslové škole grafické v Praze. Již od svého dětství se naučila řadě ručních prací díky své mamince. Pracovala ve Valašském Muzeu v přírodě v … Číst dál

DESTIGMATIZACE A JEHO INICIATIVA NA ROVINU – O PROJEKTU S LENKOU CZEREOVOU

Již několik let probíhá v České republice reforma psychiatrie. Jednou z důležitých součástí reformy je i projekt Destigmatizace a jeho iniciativa NA ROVINU. Regionální specialistkou za Zlínský kraj je také paní Lenka Czereová. Jejím hlavním cílem je zmírnit bariéry mezi lidmi se zkušeností s duševním onemocněním a mezi lidmi bez této zkušenosti. Důležitou změnou v … Číst dál

Projekt MARYS‘ MEALS aneb jak pomoci hladovějícím dětem

Mary’s Meals je mezinárodní charitativní organizace, která se zabývá projektem školního stravování v chudých zemích světa. Společným posláním Mary’s Meals je poskytnout jedno jídlo denně hladovějícím dítětem v místě jejich vzdělávání a podpořit je tak ve studiu, které jim dává šanci na lepší budoucnost. Školní stravování je tedy nejen oporou rodinám, které s obtížemi sytí své … Číst dál