white

Buštěhrad -1. část

K nejmenším městům Kladensko-slánského regionu patří se svými necelými třemi tisícovkami obyvatel Buštěhrad. Leží při hlavním silničním tahu z Kladna na Prahu.

Původně se jmenoval Buštěves a jako ves je poprvé uváděn v historických pramenech v roce 1352.  To byla ves majetkem zámožného pražského měšťanského rodu Rokycanských, kterým patřil i nedaleký hrad Okoř.  Právě k Okoři, jíž byl také majitelem, Buštěves roku 1371 František Rokycanský připojil. V této době již i v Buštěvsi stávala opevněná tvrz.

Od 80.let 14. století byla Buštěves samostatným statkem a v jejím držení se vystřídalo několik majitelů, at už šlechtického nebo měsťanského původu.

Významným pro Buštěves bylo období krátce po bitvě u Lipan /1434/. To získal ves významný český šlechtic Jindřich Libštejnský z Kolovrat.  Právě z jeho iniciativy byla místní tvrz přestavěna na pozdně gotický hrad. Ten se nacházel na místech dnešní zástavby rodinnými domy. Z hradu se  dodnes  zachovala v uspokojivém stavu pouze hradní brána s obrannou baštou. Protože byl Jindřich Libštejnský z Kolovrat katolického vyznání, dostal se proto do sporů s kališníkem Jiřím z Poděbrad a místní hrad byl v roce 1450 samotným Jiříkem obležen. K jeho dobytí a vyplenění však nakonec nedošlo, protože Kolovratové uzavřeli s Jiříkem Poděbradským nejprve příměří a po zvolení Jiřího za českého krále/1458/ dokonce trvalý mír.

Právě za Kolovratů byla ves roku 1497 povýšena na městečko a získala i nový název-Buckov.

V následujícím 16. století patřila část Buckova dočasně též jinému zámožnému šlechtickému rodu-pánům z Vartemberka.

Během třicetileté války v 17. století místní hrad značně utrpěl, zvláště za ústupu Sasů od nedaleké Prahy v roce 1632. Sasové městečko Buckov i s hradem vypálili i vydrancovali.  O zpustošený Buckov se poté až téměř do konce téhož století nikdo prakticky nestaral.

Na samém konci 17. století držela Buckov Anna Marie Františka-velkovévodkyně toskánská a rozhodla se v Buckově vystavět nové reprezentativní sídlo. Východně od původního hradu, který se mezitím postupně měnil ve zříceninu byl z podnětu výše uvedené velkovévodkyně vystavěn v letech 1699- 1705 veliký  barokní zámek. Zet velkovévodkyně toskánské bavorský vévoda Klement František ho v polovině 18. století nechal upravit ve stylu vrcholného baroka.

Hned na začátku následujícího století podstoupil Buckov bavorský kurfiřt Maxmilián Josef místní panství samotným vládnoucím Habsburkům, kteří ho postupem času začlenili do komplexu svých velkostatků.

V 19. století bydleli v objektu místního zámku dvě významné osobnosti. V letech 1832- 36 bývalý francouzský král Karel X. a člen jeho doprovodu -slavný geolog Joachim Barrande, po kterém nese jméno dnešní pražský Barrandov. V roce 1880 změnilo městečko Buckov svůj název na ten současný tedy Buštěhrad.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář