Víkendové aktivity v PN Bohnice v roce 2023

Spolek Dobré místo realizuje na pavilonu 19 projekt Víkendové aktivity pro pacienty v PN Bohnice podpořený také v roce 2023 grantem Magistrátu hlavního města Prahy. Díky této podpoře se v podkroví pavilonu 19 každou sobotu a neděli scházejí pacienti, kteří by jinak během víkendu neměli možnost zapojit se do volnočasových aktivit mimo oddělení, kde jsou hospitalizováni. Mají zde možnost práce na počítači, prostor pro komunikaci mezi sebou i s peer konzultanty a mohou se zapojit do práce korálkové tvůrčí dílny. Samozřejmostí je občerstvení a zapojení do dalších aktivit od kreslení po ping ponk. Prostory Peer centra, kde víkendové aktivity probíhají, oživuje spolu s návštěvníky víkendová parta peer konzultantů (jiná, než ta, která funguje v Peer centru během týdne). V sobotu nebo v neděli se mohou k pacientům přidat i lidé s duševním onemocněním, kteří v PN Bohnice nejsou hospitalizováni, ale mají zájem o nabízený program.

Josef Gabriel

 

Co nabízí Peer centrum v PN Bohnice

Peer centrum spolku Dobré místo je otevřeno pro klienty s duševním onemocněním (většinu návštěvníků tvoří pacienti PN Bohnice) od úterý do pátku, od deseti do 15 hodin. Mají zde možnost práce na počítači, prostor pro komunikaci mezi sebou i s peer konzultanty a mohou se zapojit do práce tvůrčích dílen vedených zkušenými peer lektory (výtvarné aktivity, šicí dílna, korálky). Prostory Peer centra na pavilonu 19 jsou otevřené i v sobotu a v neděli. Volnočasový program pro pacienty PN Bohnice v rámci projektu Víkendové aktivity tu nabízejí další peer konzultanti. Vedle počítačů a třeba ping ponku mají pacienti možnost vybrat si potřebný kus oblečení v našem bazárku.

Skupina téměř dvaceti peer konzultantů, kteří se střídají na službách v Peer centru, má pravidelná pondělní setkání, zahrnující tematickou poradu a podpůrnou skupinu. Tento program jsme obohatili o pravidelnou edukaci peerů v psychiatrické a psychologické oblasti, o možnost individuální podpory a konzultací s psychoterapeutem. Jde o to, aby peer konzultanti, což jsou lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, měli dostatečnou podporu pro zvládnutí své role.

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Napsat komentář