Duševně nemocný člověk může pomáhat

Tereze je jedenatřicet let, má vysokoškolské vzdělání, mluví plynně francouzky. Přesto nemohla sehnat práci. Je totiž nemocná. Byla ji diagnostikována duševní nemoc.

„Zařadit takové lidi úspěšně do společnosti, aby se mohli uplatnit na trhu práce, je dost složité, ale je to nutné a pomalu se to daří. Také díky neziskovým organizacím, které se tomu věnují jako například naše organizace. A k tomu jsou potřeba peníze. Ty Česká republika může čerpat v rámci reformy psychiatrické péče z Evropské unie,“ říká předseda spolku Dobré místo Josef Gabriel. Organizace získala grant na tříletý projekt Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním, jehož hlavní náplní je vyškolení peer konzultantů pro terénní práce.

Anglický termín peer se u nás překládá jako člověk se zkušeností, to jest někdo, kdo si prošel všemi stadii duševního onemocnění – ataka nemoci, hospitalizace, sdělení otřesné diagnózy, vzpoura a odmítání léčby, pád na dno, vyrovnání se s realitou závažného onemocnění, přijetí nutnosti léčby, snaha pracovat a žít smysluplně. Takový člověk je schopen vyslechnout, porozumět a poradit dalším psychicky nemocným lidem.

Během tří let získá třicet peer konzultantů praxi zaměstnání na 0,5 úvazku v multidisciplinárním týmu poskytujícím terénní péči lidem s vážným duševním onemocněním nebo zkušenost s prací peer konzultantů na odděleních Psychiatrické nemocnice Bohnice formou několikaměsíční stáže, podle svých individuálních předpokladů a možností.

„Tato kvalifikace a praxe jim zvýší možnost, aby se jako peer konzultanti uplatnili na trhu práce. Prvních deset peerů zakončilo svou účast v projektu na konci května a od června pokračují jako zaměstnanci Dobrého místa v práci pro pacienty PN Bohnice,“ říká Gabriel s tím, že Tereza už pracuje v další neziskové organizaci Baobab v Praze.

Ta se věnuje sociální rehabilitaci lidí s duševním onemocněním. Druhá desítka lidí se do projektu zapojuje v těchto dnech.

Svépomocná skupina se bude v rámci projektu vzájemně motivovat, povzbuzovat, sdílet své problémy. Aktivity, které neziskovka nabízí, se pohybují na poli společensko – kulturních a sportovních. Probíhají jak v prostorách Dobrého místa, tak v terénu například navštěvují galerie, muzea, podnikají společné výlety. Více než 400 lidí s vážným duševním onemocněním, kteří sem přijdou hledat pomoc, může získat díky svépomocné skupině podporu, inspiraci, příležitost k uplatnění vlastní tvořivosti a větší kontrolu nad svým životem a zdravotním stavem. (KRY)

Napsat komentář