Koncepce o bezdomovectví v roce 2020

Nebojíte se bezdomovců?
Máte z nich špatný pocit?
Vyhýbáte se jim na ulici?
Chcete se vyhnout konfliktu?

Jsou na nádražích, na ulici, v parku, v noclehárnách.
Lidé bez domova se koncentrují do velkých měst, protože tam jsou
ty služby. Služby organizují Armáda spásy a Naděje. Čím se tyto dvě organizace liší v poskytování služeb?

Armáda spásy poskytuje noclehárny, zdravotní služby, sociální služby, azylové domy pro matky s dětmi.
Naděje zřizuje pro ty lidi možnost pracovat, mají prádelnu, kterou zřizuje sociální podnik.

Zjevní bezdomovci jsou částí obyvatelstva. Nejsou vidět, žijí v rozbořených domech po demolicích, ve sklepích, v kanálech, lesích.
Staví si příbytky z plechu, stany nebo přespávají po známých.

Potencionální bezdomovci mohou být bez domova, žijí na ubytovnách, na ploše 20 m² žijí třeba 4 lidi, bydlení neodpovídá tedy jejím potřebám, žijí v nájemných bytech, holobytech a hodně na ubytovnách. Třeba je z jednoho paneláku zřízena ubytovna a vytváří se tam gheto a sociální práce by tam tedy měla být. Musí se zaplatit elektřina, topení, voda a nájem. Musí se naučit finanční gramotnosti,
protože se jedná o peníze daňových poplatníků.

Od roku 2012 pan ministr Drábek zavedl, že ten kdo je hlášen na úřadě práce, tak se musí hlásit na poštu. Jednalo se prý o porušení práv a paní ombudsmanka toto zrušila.

Kdo je déle než jeden rok na úřadě práce, tak to bývá proti občanským právům. Máme téměř nulovou nezaměstnanost, okolo 2%. Po osmi měsících nezaměstnanosti člověk ztrácí motivaci hledat si zaměstnání.

Nejčastější příčinou dlouhodobé nezaměstnanosti je to, že má člověk nízký příjem, 14 600,– Kč je minimální mzda. Průměrný hrubý měsíční příjem spadající do hranice chudoby je 50% z 32 000,– Kč.

Jedná se třeba o osoby s duševní poruchou, 20% bezdomovců trpí schizofrenií nebo nějakou demencí.
Stát by měl zasáhnout do podnikání s realitami. Odpustí se třeba dluh, tzv. oddlužení. 3860,– Kč je životní minimum. A do státu nasype peníze daňový poplatník. Prevencí je nevyhazovat oknem peníze.

Ministerstvo spravedlnosti, MPSV má řešení prevence finanční gramotnosti. Třeba aby si děti dokázaly vše spočítat v rámci svého kapesného, aby uměly matematiku.

Lidé bez domova se mohou hlásit na Městském úřadě. Může se tak řešit oddlužení a vystěhování.
Zákon o rodině chrání matku s dítětem, teď jim dají jenom přístřeší a když nemůže bydlet, tak jí odeberou dítě do dětského domova. Ten člověk se umístí do krizového bydlení a pracuje s ním sociální pracovník daného úřadu.
Třeba charita v Kutné hoře se podporuje z peněz státního rozpočtu a města, chodí do škol, kde mají přednášky a zabývají se prevencí.
Obec ví, kteří lidé si pro tyto dávky chodí. Službu nemůžeme vnutit, ta je v rámci dobrovolnosti. To řeši prevence komunitního plánování, kdy komunitní plán obce není povinný, schvaluje se radou obce.
Řeší se matky s dětmi, senioři a handicapovaní. Jedná se o vytvoření nových služeb a podpora těch služeb.
Nezaměstnaný člověk zabředne do denního rytmu a nechce ho měnit. Jeden z deseti se tak odrazí ode dna. Řeší pracovní motivaci, lásku a sounáležitosti. Také si pořizují psy.

Bezdomovci si vzájemně nedůvěřují, okrádají se a mohou se mezi sebou i zabít. Když mrzne tak si postaví stan, jdou na loď a třeba ani do té noclehárny nedojdou, ráno jsou stejně nuceni opustit noclehárnu a tam pak smějí jít pouze pokud vystřízliví.

Mohou vytvářet komunitní bydlení. Na vesnicích třeba  bydlí pět bezdomovců, kteří pracují za obec. A když pracujeme, tak vytváříme nějakou hodnotu.
Kdo propadne tomu bezdomovectví, tak si většinou koupí to krabicové víno.
Existuje azyl pro závislé s dlouhodobým pobytem, jedná se o domovy se zvláštním režimem, pro lidi závislé na alkoholu a návykových látkách. Na Vysočině a v Ostravě je 100 míst kapacita.

Neměli bychom nemísit osoby se stařeckou demencí a se závislými.
Mají jiné chování, musí se k nim přistupovat jinak. Pro svépomocné skupiny známe Norský model, jedná se o zdravotní péči na lůžkovém zařízení- Armáda spásy v Praze Holešovicích má vyhrazení hodiny pro lidi s užíváním návykových látek. Jsou tam židle a stoly z padesátých let a rozkládací palandy. Lidé tam nejsou registrovaní a nemají ani zdravotní a sociální pojištění. Lidé jsou třeba zavšivení, vázne u nich zdravotní péče a přenášejí třeba nemoc špinavých rukou – žloutenku.
Většinou jsou opilí a Armáda spásy zajišťuje jejich interní příjem. Zaléčí ho a pak co s ním? Dostávají poradenství, někteří si nechtějí nechat poradit a někteří si nechají poradit.  Dostávají se třeba na nádraží.
Prevence by měla být už ve školách, měli by mít vzor od rodičů. Je špatné, když rodiče nechodí do práce. Tito lidé třeba mohou zajišťovat pro obec obecně prospěšné veřejné služby. Pět tisíc lidí žije na sídlištích, lidé si stěžují, ještě je vozí na úřad autem. Přemíra péče je špatné donutit osoby bez přístřeší pracovat. Jedná se třeba o zaměstnání lidí se záznamem v rejstříku trestů, vyžaduje se čistý trestný rejstřík. Takový člověk je třeba na ubytovně a odmítá pracovat. Existují nízkoprahová centra a K centra, kde člověk bez domova se závislostí na návykových látkách dostane zadarmo čisté stříkačky, přitom slušní lidé, kteří mají diabetes si to musí sami zaplatit!

Jedná se o problematiku dětských domovů, diagnostických ústavů, startovacích bytů pro tuto cílovou skupinu. Aby ti lidé měli možnost se zapojit na trh práce. Provést podporu ordinací nízkoprahových center, podporu výzkumů, převzít model, který je nám blízký, jako je finanční gramotnost, sociální dovednosti. Ti lidé když nemají peníze, tak jdou třeba krást.
Jedná se o prevenci práce s neplatiči, oddlužení, výuka. Streetwork
práce na ulici s těmi lidmi. Když se ptali, komu nejvíce důvěřují, tak se jednalo o policii a sociální pracovníky.
Je dostupné podporované bydlení na Vysočině a v Moravskoslezském kraji, řeší se také sociální bydlení. Co je pečovatelský byt, jaká kategorie osob tam smí bydlet, co se vypočítává a pro koho ty byty jsou. Sociální bydlení není řešeno jako nějaký zákon. Finanční odpovědnost dávají obce a města a kde mají obce a města brát peníze na tuto činnost.
Když město bude mít lidi bez domova, tak 4 lidé bude mít do roku 2020 koncepce peníze z Evropské Unie dostane méně, protože jsme už již vyčerpali a nebudeme již tolik čerpat. Jedná se o Evropský sociální fond
( Investiční fond ).
Strategie do roku 2030 je taková, aby se mohly získávat peníze do evropských programů, tak obec musí dostat finanční prostředky, konat porady krizové pomoci pro matky s dětmi, pro oběti násilí.
Občanské poradny nemají právní poradenství, jedná se o rizika a následky, školení finanční gramotnosti. Nikdo neudělal zpětnou vazbu, jestli to pomohlo a jestli se to snížilo. Jakou práci do toho vložili oni, jak se o to postaraly azylové domy pro matky s dětmi.
Celková doba pobytu v azylovém domě pro matku s dítětem je jeden rok. Známé jsou sbírky z charitativních koncertů.
Vychází časopis Nový prostor a proč si jej lidi vůbec nekupují?

Zdroj: Přednáška na HTF UK obor SACH PhDr.Monika Válková o Koncepci bezdomovectví roku 2020
https://www.mpsv.cz/koncepce-prevence-a-reseni-problematiky-bezdomovectvi-v-cr-do-roku-2020

Napsat komentář