Krátký seriál Čtyři manželky Karla IV. 1.Blanka z Valois

Ačkoli se český král Karel IV. snažil žít způsobem příkladného křestana a byl až mimořádně zbožný, ani on se nedokázal vyvarovat řady hříchů. Jednou ze zásad pravého křestana je takzvaná monogamie-pohlavní život pouze s jednou ženou. I v tomto ohledu Karel IV. hřešil. Bylo to především v období jeho mládí, kdy se na jeho loži se vystřídalo více žen. Poté co se Karel IV. oženil snažil se být svým manželkám věrný./snad s vyjímkou té první Blanky z Valois, kterou si ovšem bral ve svých sedmi letech/. Manželky měl sice hned čtyři, ale do dalšího manželského svazku vstupoval teprve tehdy, když jeho zákonitá manželka zemřela.

První Karlovou manželkou byla jistá Blanka z Valois/1316-1348/. Blanka byla nevlastní sestrou francouzského krále Filipa VI., muže, který po vymření rodu Kapetovců převzal žezlo pro nový francouzský královský rod z Valois. Kuriozní na svatbě Karla s Blankou bylo, že svatba proběhla v roce 1323, kdy bylo oběma manželům teprve pouhých sedm let.

Blanka byla subtilní a hezká dívka jemného vychování, ,,průsvitné pleti“ a hlavně dobrého srdce. Karla si brala v době, kdy mu do nástupu na český královský trůn chybělo více než dvacet let. Však se také v Čechách usadila už jako dospělá žena v roce 1334. Karlova kralování si užila jako česká královna pouhé dva roky. Zemřela totiž již v roce 1348 ve věku dvaatřiceti let. Ač byla v Čechách cizinkou , dosáhla zde po Karlově boku všeobecné obliby. Karlovi dala dvě dcery Markétu a Kateřinu. Je pochována v chrámu svatého Víta na pražském hradě.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář