Úvod do východního křesťanství

Přednášela paní PhDr.Marina Luptáková Th.D. na HTF UK

Známe různá světová náboženství a je to islám, judaismus, budhismus, hinduismus, křesťanství. My se budeme věnovat východnímu křesťanství. Jedná se o monoteistické náboženství, které uctívá jednoho Boha.
Svaté Písmo je ve Starém a Novém zákoně, který vypráví právě Bible. Jsou to knihy prorocké. Evropa vzešla z křesťanství a vzkříšení Ježíše Krista nikdy nebylo to, co bylo lidem dáno. Ježíš Kristus byl nejen Bůh ale i člověk. Byl to vtělený Bůh. Vánoce oslavují narození Krista jako je Rybova mše, která říká, že se narodil Kristus Pán a proto se veselme a radujme se. O Velikonocích byl Ježíš Kristus ukřižován. Bůh nás přesahuje, tvrdíme že je transcendentní. Co má začátek bude mít i konec, to znamená že nic není věčné. Čas nelze vrátit je irevirzibilní. Konec času tzv.eschaton se naplňuje a budoucnost ještě neminula.
Proč se stal Bůh člověkem? Kosmos říká že šlo o krásu a dobro. Svět byl stvořen pro člověka, který myslí a pracuje, také válčí a miluje. Každý člověk má svůj začátek a konec. Potopa o které vypráví Bible byla Kosmická katastrofa při které člověk přežil díky přikázánímu Božském. Díky spáse není možný návrat událostí. Člověk umírá, chátrá a zažívá přírodní lidské katastrofy. Zbožštění se nazývá Theosis.
Křesťané jsou rozdělení na římské katolíky, pravoslavné, orthodoxii a protestanty. Bůh se stal člověkem, aby se člověk mohl stát Bohem.
Evoluci nelze zastavit. Nejdůležitější je realita osobnosti a to co přineslo křesťanství. Řecky osobnost, osoba a tvář se zmiňuje hipostasis. Kdo vůbec jsem? Já, jméno, člověk. S kým se ztotožňuji s profesí, národností, svým rodinným stavem, se svým jménem, se svou osobností. Křesťanství přineslo určitou realitu. Kristus je vtělený Bůh a jak se vůbec transcendentní Bůh mohl vtělit. Protože každý člověk je unikátní osobností se svou absolutní hodnotou v oblasti myšlení, je nesrovnatelný, neredukovatelný, definovaný svou individualitou, má svůj intelekt, vášně, emoce, pozornost, vnímání a vůli.
Lidé mají různé schopnosti jak reagovat, například ne každý může být letcem.
60% lidí by nemělo sednout za volant. Nelze měřit lidskou soudnost, vyjádřit můžeme jméno. Jaký je nový pohled na člověka z hlediska dětských obětí. Jde o to, že ani jeden člověk se nemůže opakovat. Neexistuje druhý člověk ve světě, který by měl stejné otisky prstů a vzhled. Osobnost člověka je nezaměnitelná.
Křesťané byli ochotni zemřít a vzdát se svého jména za druhé světové války.
Osobnost je také nezničitelná , jedná se o obraz Boží v člověku, jde o ikonu člověka. Bůh je toliko jeden ve třech osobách otec, Bůh, syn. Jedná se o monoteistické náboženství. Jde o jediné náboženství, kdy Bůh má jednu přirozenost ale tři různé osoby. Jakákoliv naše myšlenka má nedozírné důsledky, myšlenky do určitého stadia utkáváme a bývají hloupé.
Východní křesťanství vnímá spásu jako zbožnění theosis, kdy každý bude Bohem z milosti. Jedná se o vztah mezi přirozeností a rovinou, naší individualitou, kdy každý člověk má v sobě dědičnost ( genetiku ), je odrazem své země, národnosti ( etnicitou ), politikou, ekonomikou, rodinou i sociální situací.
Dědičnost ovlivňuje v rodinách i pořadí narození dětí, jaké je prvorozené dítě v rodině. Např. Benjamínek se narodil jako poslední, jednalo se o folklór, náboženství, jazyk, přízvuk, mateřskou řeč. Lidská osobnost a tvář se nazývá hipostazis  a orthodoxie je pravoslaví.
A kolik že známe větví křesťanství? Vyznává jej pravoslavná církev, římsko-katolická církev a protestantská církev. Stav křesťanského světa představuje tisíc a možná i více protestantů. V Istanbulu  jsou od 4.století lázně ve kterých žijí pouštní národy. Zpočátku křesťanství  bylo jednotné. 5. a 6. století představovala orientální východní pravoslavná církev, která se nalézala na území dnešního Íránu a Íráku, byla to církev asyrská, nestorijánská a chaldejská.
Existuje pět monofyzitských nechalkedonských církví. 1.syrská antiochijská církev jakobitská, 2. syrská církev v Indii, 3.koptská církev v Egyptě jde o mučednickou církev, 4.arménská církev a 5. etiopská církev.
Orthodoxie se ztotožňuje s Řeckým světem. Roku 1054 došlo k rozkolu mezi církvemi, jednalo se o tzv. schizma. Byly dvě větve jedna orthodoxní a druhá představovala Římský katolicismus, také vznikl protestantismus.
V historické praktice docházelo k vývoji křesťanství na tři dominantní kultury.
Byla to semitská kultura, řecká kultura a latinská kultura. Mše mohly probíhat jenom v latině, liturgie i bohoslužby. V 5.a 6. století vzniká semitská křesťanská kultura. Vyvíjí se Teologická škola zaměřená na Alexandrii a Antiochii.
Poslední křížová výprava byla dětská. Napoleónské války byly vojenským tažením Francie do Ruska. Co máme dělat s milionem nezaměstnaných a co prožili východní pravoslavní křesťané. Došlo k ekonomickému vzestupu západu.
Kněz nesmí vzít zbraň do ruky. Při oltáři nesmí být prolitá krev.
Jan Pavel II. se musel omlouvat za křížovou výpravu.

Bližší informace můžete přečíst na http://www.orthodoxia.cz/

 

Napsat komentář