Václav Thám

K mým nejoblíbenějším televizním seriálům patří ten z počátků českého národního obrození s názvem F.L. Věk, třebaže od jeho natočení uplynulo už více než půlstoletí. Seriál byl natočen podle stejnojmenného historického románu Aloise Jiráska. A mým nejoblíbenějším hrdinou z tohoto seriálu kupodivu není ústřední postava F.L. Věka, ale skutečná historická osobnost vlasteneckého spisovatele, překladatele a především dramatika Václava Tháma ve skvělém hereckém podání žel již delší dobu zesnulého Radovana Lukavského.

Kdo to ale vlastně vůbec byl tenhle Václav Thám?

Kromě již zmíněných označení bych přidal ta dvě nejdůležitější-především velký vlastenec a jeden z průkopníků českého národního obrození.

Narodil se roku 1765 jako syn kuchaře a komorné u známého šlechtického rodu Valdštejnů. Má o dva roky staršího bratra Karla Ignáce, který je později rovněž významnou osobností průkopníků národního obrození.Po absolvování Akademického gymnázia na Starém městě pražském vystuduje dvouletou filozofii na Karlo-Ferdinandově univerzitě a získá titul magistr. Přibližně v téže době /1782/staví osvícenec František Antonín hrabě Nostic-Rieneck na Karolinském náměstí /dnes Ovocný trh/divadlo-sice německé, ale s tím jak sám říká :,,nebude se stavět proti žádnému účinkujícímu jazyku“. Tato věta zapálí Václava Tháma i jeho vlastenecky cítící vrstevníky ze studií. A pak už všichni propadnou ,,prknům, která znamenají svět.“

Nosticovo divadlo/dnes Stavovské/ se poprvé rozsvítí v dubnu 1783 s německy účinkujícími herci. První česká slova zazní ze stejného jeviště až o dva roky později při inscenaci pražského rodáka F.J. Bully ,,Odběhlec z lásky synovské“. Drama přeloží z němčiny Václavův bratr Karel Ignác. A česky mluvené slovo slaví první velký úspěch. Hraje se před ,,plným domem“ tj. Tisícovkou diváků. O pět dní později se konná repríza a zase je vyprodáno.

I samotný Václav Thám už začíná být známou kulturní osobností-zatím spíše svými verši ze známého almanachu ,,Básně v řeči vázané“. Do oblasti dramatu vstupuje Václav Thám nejprve jako překladatel her z němčiny do češtiny. Původní české drama však zatím chybí. Václav Thám však zaplní i tuto mezeru. Napíše česky činohru z daleké české minulosti s názvem ,,Břetislav a Jitka“

První čeští buditelé a obrozenci jsou pro ,,českou věc“ tak zapáleni a nadšeni, že píší i překládají zcela zdarma. Nějak se ale samozřejmě živit musí. Václav Thám proto oficiálně pracuje jako policejní úředník.

Pak obrozenecký císař Josef II. Povolí zřídit českoněmecký soubor. Na Konském trhu/dnes Václavské náměstí/ pro něj vyroste dřevěná budova , známá jako ,,Bouda“ . Dostane příznačný název -Vlastenecké divadlo. Provoz zahájí v červenci 1786 Český repertoár čítá v tomto roce sedm kusů. V tom příštím už celých třiasedmdesát. Osmnáct z nich dodá Václav Thám/tři hry, patnáct překladů./

Koncem osmdesátých let vypukne válka s Tureckem a časy hojnosti rázem pominou. Bouda tone v dluzích.

Část souboru proto hraje v Růžodole-výletní zahradě v dnešním Karlíně.

Nadšený vlastenec Václav Thám píše, překládá, rediguje pražské noviny a dokonce i sám hraje.

Žel stejně jako vlastenecké činnosti holduje i sklence . Kvůli tomu ho vyhodí ze zaměstnání policejního úředníka. Divadlo ho neuživí a ocitá se ve hmotné nouzi. A přicházejí další rány. Zadlužená Bouda je stržena a herci se musí přestěhovat do zrušeného hybernského kláštera. Sezona končí v únoru 1790 úmrtím císaře Josefa II., který byl pro české hry do jisté míry oporou. Václava Tháma stíhá jedna pohroma za druhou. Po vyhození od policie ho vyhodí i z redakce pražských novin. Provblémy má i v manželském životě. Trpí nouzí a někdy i vyloženým hladem. Pak ho vyhodí pro opilství i od divadla. Vlastenecké divadlo se nakonec rozpadne. Václav Thám je nucen odejít z Prahy ke kočovné divadelní společnsti. S ní zmizí ve světě. Vlastně se ani přesně neví kdy a kde zemřel. Poslední doložené zprávy o něm jsou z roku 1815.

Velký vlastenec, obrozenec i nadšenec pro českou myšlenku nakonec skončil jako zkrachovalec.

Závěrem bych však chtěl citovat slova F.L. Věka z televizního seriálu kterými Václava Tháma zhodnotil:

,,Velký úhor sdělal a to jednou přinese ovoce….!

Luboš Hora – Kladno

Napsat komentář