Svatý grál

Co je to Svatý grál? Svatý grál je pohár, z něhož Ježíš Kristus pil při Poslední večeři a který má podle pověsti zázračné léčivé a obrozující vlastnosti. Pohár spolu s kopím , kterým římský voják probodl bok Ježíše na kříži, získal Josef z Arimatie. Jeho potomci posléze pohár donesli do Británie. Legenda vypráví, že jeden … Číst dál

Slánská hora

Středočeské město Slaný, ležící v bývalém kladenském okrese , není pro milovníky turistiky přitažlivé jen svými historicko-architektonickými památkami, jako jsou gotický chrám svatého Gotharda, Velvarská brána jako pozůstatek středověkého opevnění města, bývalý klášter františkánů neb bývalá kolej piaristů,tzv Božím hrobem, ale i svojí dominantou města krajinného rázu. Je jím , na jeho výchhodním okraji , … Číst dál

Seriál o české historii 63

Problematické otázky českých dějin 63 Ponapoleonská rakouská říše a její část české země Po velkém třesku, vyvolaném Velkou francouzskou revolucí a napoleonskými válkami se většina Evropy po roce 1815 na delší čas relativně zklidnila. Války ovšem brzy vypukly nanovo v zemích kde šlehaly plameny národně osvobozovacích bojů. Budoucí samostatné státy jako Itálie, Polsko nebo Řecko … Číst dál

Seriál o české historii 64

Problematické otázky českých dějin 64 Kancléř Metternich a jeho absolutismus Kdo byl Klemens Lothar Metternich a co znamená pojem Metternichův absolutismus? Nejprve několik strohých životopisných fakt o samotném Metternichovi: Pocházel ze starého německého šlechtického rodu. Narodil se roku 1773, zemřel roku 1859. Studoval na několika Universitách, žádnou však nedokončil. Od počátku 19. století začal zaujímat … Číst dál

Přemysl Otakar I.

První dědičný král Přemysl Otakar I. Celkem dvacátý sedmý Přemyslovec v čele českého státu. Přemysl Otakar I. vlastně ani nebyl úplně prvním českým králem. V 11. a 12. století ho předešli dva takzvaní doživotní králové, konkrétně Vratislav II. a Vladislav II. Právě synem toho druhého Vladislava Přemysl byl. V jednom je ale zásadní rozdíl. Přemysl … Číst dál

Jan Kvíčala

Kdo byl Jan Kvíčala? Jan Kvíčala – jméno dnes téměř neznámé. Ve druhé polovině 19. století byl však tento muž spoluzakladatelem moderní české filologie. Kvíčala, který se roku 1867 stal jako třiatřicetiletý vědec řádným profesorem na pražské universitě nebyl jen schopným vědcem navazujícím styky po celé Evropě, ale také schopným organizátorem a vyjednavačem. Právě to … Číst dál

Jan z Jenštejna

Arcibiskup Jan z Jenštejna Třetí pražský arcibiskup Jan z Jenštejna /1347- 1400/ byl osobností problematickou. Zprvu byl kancléřem i přítelem krále Václava IV. Poté však jeho zarputilým odpůrcem. Jenštejnové byli pražští zbohatlíci, povýšení do šlechtického stavu. Rodu Lucemburků sloužili už ve třetím koleně. Janův otec byl ministrem Karla IV., strýc Jan Očko z Vlašimi zase … Číst dál

Jan Rokycana

Kdo byl Jan Rokycana Mistr Jan Rokycana/1397-1471/ byl významným církevním představitelem v době husitské i poděbradské.Výrazně na sebe upozornil ještě za života Jana Žižky. Byl to právě on, kdo po bitvě u Malešova /1424/ v soukromém rozhovoru Žižkovi rozmluvil pokus dobýt a možná i vyplenit Prahu. Jan Rokycana byl kultivovaným, tolerantním i duchaplným člověkem, navíc … Číst dál

Irsko

Proč není Irsko jednotné? Psal se rok 1154, když papež Hadrián IV. daroval irský ostrov anglickému králi Jindřichovi II. Bylo to v naději, že anglický panovník dokáže zreformovat irskou církev. Do té doby Irsko trpělo pod tvrdou vládou svého mocného souseda. Jindřich dorazil do Irska osobně v roce 1171, přijal pocty místní šlechty a později … Číst dál

Hugenotství

Hugenoti byli francouzští protestanti /kalvinisté- podle názorů francouzského a švýcarského reformátora Jana Kalvína -1509-1564/. Hugenotské války byly bratrovražedným bojem mezi francouzskými katolíky a protestanty, ne nepodobné našim válkám husitským mezi katolíky a protestantskými kališníky. Vedeny byly v letech 1562-1598. Tyto spory začaly v době, kdy za nezletilého krále Karla IX. vládla jeho matka Kateřina Medicejská … Číst dál