Ideální váha člověka

Ideální váha může být u každého člověka jiná. Rozhodující při ní není jen poměr k tělesné výšce, ale také typ postavy a mohutnost kostry , poměr svalové hmoty k tuku a v neposlední řadě i věk a pohlaví člověka.

Nejjednodušším a přitom téměř objektivním vyhodnocením ideální váhy je výpočet BMI.

BMI vypočteme dělením váhy těla v kilogramech výškou vyjádřenou v metrech na druhou. Například při váze 70 kg a výšce 170 cm -1,7m je výpočet : 70:/1,7×1,7/ˇ=24,2

Normy BMI:

pod 20-stav podvýživy

20-25-žádoucí stav výživy

25-30-nadváha

nad 30-obezita

Ani hodnoty BMI však nejsou zcela objektivním měřítkem. Hodnota BMI nevypovídá například o tom jaký je poměr svalové hmoty a tuku.

Pokud vám však výpočet BMI stanoví stav obezity, je třeba se nad sebou nejen zamyslet, ale též začít s tímto stavem něco dělat.

Obezita totiž ani zdaleka není jen kosmetickou přítěží. Zvyšuje totiž rizika postižení i nebezpečí komplikací u řady chorob. Nejčastěji to bývá u ischemické choroby srdeční , při vysokém krevním tlaku a při diabetu.

Obézní člověk ničí také nadměrnou váhou svůj svalově-kostní systém, trpí na kýly a onemocní častěji i rakovinou. Proto osoby , v jejichž rodinné anamnéze se jmenované nemoci vyskytují, by si měly úzkostlivě hlídat svou váhu a začít se omezovat okamžitě, jakmile se objeví tendence k jejímu zvýšení. Například 2 kilogramy se dají shodit snadno, ale shodit 20 kilogramů je už velmi obtížné.

Obezita v mládí i stáří

Obézní děti zůstanou velmi pravděpodobně obézními i v dospělosti. Rizika postižení dalšími chorobami a komplikacemi se zvyšují trváním obezity.

Obezita je také závažným problémem ve stáří. Zvyšuje se při ní riziko ohrožení kloubů nejen úrazem , ale i přetížením díky obezitě. Stejně tak se zvyšuje riziko srdečních onemocnění.

Výhody hubených

Hubení lidé nejsou ohroženi těmi riziky jako obézní a mají proto naději dožít se vyššího věku.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář