Jak jsem si mohl dovolit kritizovat ,,největšího Čecha“?

Někdejší anketu o vyhlášení největšího Čecha všech dob ovládl s převahou středověký panovník Karel IV. Mám k tomu své výhrady. Především v tom, že pro někdejšího českého krále a císaře římskoněmecké říše hlasovali především historičtí laici a tedy i lidé, kteří toho o české historii vědí velmi málo. Já jim mohu oponovat z hlediska člověka, který se českou historií desítky let zabývá ať už oficiálním, nebo soukromým studiem. Snad tedy nejsem laik. Přesto, není moje kritika největšího Čecha všech dob přece jen trochu opovážlivá? Tak především. Ve svém seriálu o české historii  na webových stránkách jsem Karla IV. zdaleka jen nekritizoval. Článek o něm jsem proto také záměrně rozdělil na dvě části. V té první byla chvála všech velkých činů středověkého panovníka, známých i většině laiků a až v té druhé části byla kritika jeho státnických intrik, kterými si nejednou pomohl k větší moci i slávě.  Ty intriky laici už většinou neznají.

Neobstojí u mě hlasy, že intrikami si pomáhá snad každý, kdo chce něčeho dosáhnout především v politice. To jsem slyšel nesčetněkrát. Ale jinak. Proč bych nehlasoval pro Karla IV. já, a komu bych dal svůj hlas? Nejsem nacionalista a tak klidně přejdu fakt, že Karel IV. byl jen polovičním Čechem po matce Elišce Přemyslovně aniž by to mé případné hlasování nějak ovlivnilo. Spíše mě ovlivní jiný fakt a to z jaké společenské vrstvy Karel pocházel. Samozřejmě z té nejvyšší, ze společenské smetánky pomalu celé Evropy. Karel IV. byl vysoce urozený feudál. Přes složité poměry v dětství měl cestičku k budoucí kariéře předem umetenou. A takové lidi jsem nikdy neměl rád. Takovým  byla skvělá budoucnost často už předem předurčena. Fakt, že Karel byl velmi zbožný, inteligentní, schopný i vzdělaný samozřejmě připouštím. Připouštím i to, že dosáhl velkých cílů, že zapříčinil velký vzrůst českého státu snad po všech stránkách. Jedno ale nepřipouštím.

To je způsob, jakým toho dosáhl. Pro jeho intrikářskou politiku/více a konkrétně o ní v mém seriálu/ takřka bez větších morálních zásad není omluvy. Vysoce vzdělaný kazatel té doby Jan Milič z Kroměříže Karla dokonce veřejně nazval antikristem. Měl pravdu? Nemohu říci, protože nejsem dostatečně věřící.  Mohu však porovnat život Karla a Miliče dle historických faktů.

Karel žil při vší slávě a velkých skutcích v přepychu a hojnosti. A Milič z Kroměříže?

Ten se veškerého svého patrně hodně velkého majetku zřekl a to dokonce včetně vysokých důchodů, které mu z jeho vysokého společenského postavení náležely. Následně žil v bídě a chudobě. Tady i věřící musí uznat, že žil  v souladu s Biblí, stejným způsobem jako Ježíš Kristus.  Zcela právem je Milíč v historických pramenech označován za předchůdce Mistra Jana Husa. A byl by to právě někdo jako Jan Hus, nebo třeba i ten Milíč z Kroměříže, koho bych já volil za největšího Čecha. Byl by to člověk z lidu, ze skromných poměrů a ne vysoce urozený feudál šplhající se na vrchol moci a slávy za cenu intrik a bez ohledu na morální zásady. A především člověk který neohroženě stál na straně utlačovaných proti utlačovatelům.

 

Luboš Hora-Kladno

 

Napsat komentář