Pomoc zdravotně postiženým a seniorům

Už 25 let funguje v Kladně obecně prospěšná společnost Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje. Byla prvním poskytovatelem terénní sociální služby a je největším poskytovatelem služby osobní asistence v Kladně. Je rovněž jedinou poradnou poskytující odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením v bezbariérovém bytovém komplexu Meta v Kladně (počet obyvatel Mety se rovná počtu obyvatel menší vesnice).

Ročně proběhne v poradně Centra několik stovek poradenských setkání. V roce 2018 zde poskytli službu osobní asistence více než šedesáti osobám se zdravotním postižením v dětském i dospělém věku a seniorům. Nejmladšímu klientovi je 6 let a nejstarší klientce je 102 let. Osobní asistence a poradna jim pomáhají v zajištění základních životních potřeb, k zachování jejich schopností a dovedností a ke zvýšení kvality života.

Pro zajištění služeb jsou nutné každoroční finanční dotace, jejichž poskytovatelů je hned několik a to dle účelu, na který jsou přidělovány.

Luboš Hora

Napsat komentář