Představujeme obce Kladensko-slánského regionu: Malé Přítočno

V těsném sousedství velkého města Kladna leží dvě obce s názvem Přítočno. Jedno je Malé Přítočno, druhé Velké Přítočno. I když jsou obě obce téměř spojeny v jednu, má každá z nich vlastní obecní úřad a tudíž se jedná o dvě samostatné střediskové obce.

Historie Malého Přtočna sahá až do začátku 14. století. Tehdy na místě při jižním břehu tzv.Dolanského potoka vznikl poplužní dvůr. Brzy kolem něho vyrostla i osada s názvem Přítočen, jinak též Přítočno Dolní, neboli Malé. Osada byla obklopena lužními lesy i několika rybníky a protkána přítoky Dolanského potoka , po kterých také dostala svůj název.

Prvním historicky doloženým majitelem vsi byl známý pražský biskup Jan IV. z Dražic/1250 -1343/. Ten ji patrně někdy kolem roku 1318 prodal kapli Všech Svatých v Praze na Hradčanech. Skrze královskou komoru se pak ves dostala do držení dvorního krejčího krále Jana Lucemburského Jindřicha Quecka. Ten pak roku 1355 prodal Přítočno písaři Janovi z Kladska.

V průběhu 15.a 16. století se zde vystřídala řada majitelů. V 17. století třicetiletá válka přinesla vsi velké utrpení a dočasně ji zcela vylidnila. Ve druhé polovině téhož století připadlo Malé i sousední Velké Přítočno ke kladenskmu panství, jehož majitelem byl tehdy rod Ždárských ze Ždáru. Po vymření tohoto rodu po meči roku 1687 se panství rozdělilo na několik dílů a obě Přítočna připadla k dílu doberskému. V následujícím období byla obě Přítočna součástí tachlovického panství nebo císařského velkostatku Habsburk-Lothringen. Obě vsi v tomto období opět trpěly válkou, tentokrát především mezi Rakouskem a Pruskem.

Správním členěním patřilo ve středověku Malé Přítočno pod křivoklátské purkrabí, do kraje rakovnického.Později pak pod správu krajských úřadů na Smíchově.

Od roku 1855 spadalo Malé Přítočno do okresu unhoštského. /Město Unhošt je od Malého Přítočna vzdáleno necelé dva kilometry/.

Ve druhé polovině 19.století však nastal velmi prudký rozvoj sousedního Kladna, které bylo nejprve povýšeno na město a dva roky před koncem století dokonce na královské horní město. Kladno se tak stalo správním střediskem pro široké okolí a tedy i pro nedaleké Malé Přítočno.

Ve druhé polovině 19. století dochází v obci k neobyčejnému rozvoji společenského života. Je zde zakládána řada spolků a vznikají i nové politické organizace.

Současnou zajímavostí Malého Přítočna je železniční stanice Unhošt, která se nenachází v nedalekém městě Unhošti, ale přímo v obci Malé Přítočno.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář