white

Reflexologie

Další z léčebných metod, která má svůj původ ve východní Asii využívá reflexních reakcí k léčení převážně nervových poruch. Reflexní metody různých typů patří do rukou školených lékařských a rehabilitačních odborníků. Léčitelé vyznávající tuto metodu tvrdí, že všechny poruchy zdraví se promítají do dlaní a chodidel. Při masáži určitých spouštěcích bodů je možno ovlivnit funkci postiženého orgánu.

Tato léčebná metoda podobně jako akupunktura a akupresura si představuje, že zdraví se udržuje proudem energie, která krouží různými kanály neboli meridiány po těle. Předpokládá se deset zón, které končí na dlaních, nebo chodidlech.

Léčitelé praktikující tuto metodu stanovili deset zón, do kterých v podélných kruzích rozdělili celé tělo. Pruhy začínají na hlavě a končí na prstech rukou , nebo nohou. Věří, že každou změnu zdravotního stavu a správné funkce orgánů provází porucha proudění energie jednotlivými zónami ovlivňuje tak i jiné orgány, které jsou umístěny ve stejné zóně. Dvě základní linie na chodidle rozdělují tělo horizontálně a léčitelé je používají k přesné lokalizaci

spoušťových bodů, které se nacházejí na chodidle.

První z nich sleduje příčnou nožní klenbu těsně pod hrbolky kotníku a odděluje body patřící k orgánům horní poloviny těla od orgánů v dolní polovině těla. Hranicí je bránice. Druhá běží zhruba v polovině zadní části chodidla , v místě nejvyšší klenby na zevní stranu nohy a naznačuje místo pasu.

Léčitelé používají mapu, která ukazuje rozdělení jednotlivých zón na chodidlech, když pravé a levé chodidlo se od sebe liší. Předpokládá se, že onemocnění vyvolá napětí a zvýšenou citlivost v jednotlivých jemu odpovídajících zónách. Masírováním těchto zón se může ovlivnit kterákoli část těla.

Léčitelé nemající žádné odborné vzdělání, používají jen svých zkušeností, případně zkušeností druhých. Léčitel se pokusí hmatem zjistit citlivost nebo odpor na určitých místech dlaní a chodidel. Tvrdí, podobně jako všichni léčitelé, že přistupují k nemocnému jako k celku a léčením povzbuzují sebeobranné schopnosti jeho organizmu.

To nejlepší, co lze od této metody očekávat, je relaxace a uvolnění od přetrvávajícího stresu. Uvolnění zlepší krevní oběh, pomůže odstranit odpadové látky a zlepší dodávku energie do těla. Zpětný návrat krve z dolních končetin je ztížen nejen vlivem zemské tíže, ale i rozšířením žil. To je jednou z příčin , proč se některé látky, které se objevují jako produkty metabolických poruch, mohou hromadit v nohou. Jde například o krystalky kyseliny močové.

Léčitel doufá, že je bude moci hmatem objevit a napomoci jejich vyloučení z těla. Snaží se také pomoci při menstruačních obtížích, při alergii, vysokém tlaku, artritidě, bolestech v zádech , zažívacích obtížích , poruchách sluchu a zraku, bolestech hlavy a onemocněních kůže. Nicméně jde pouze o subjektivní pocity, nikoli o vědecky ověřené výsledky. Z velké části lze úspěchy připsat psychickému vlivu a relaxaci.

Při samotném léčení se provádí masáž dlaní a především chodidel a poté se začne provádět speciální léčba spočívající ve stisknutí některých bodů na nich.. Jakmile léčitel zjistí, jaký typ a síla je pro pacienta nejvhodnější , začne hníst a tisknout reflexní body. Jakmile narazí na zvlášť citlivou oblast , začne jí věnovat zvýšenou pozornost, protože může obsahovat některé krystalky. Snaží se je masáží na dálku rozbít. Kromě trochy bolesti v přetížených bodech má být celé vyšetření a léčení příjemné a relaxující, přičemž neexistují žádné jeho vedlejší účinky. Pouze někteří lidé se po léčení mohou cítit unaveni, nebo emociálně vyčerpáni.

 

Luboš Hora-Kladno

 

Napsat komentář