Zlatá bula sicilská

Co byla Zlatá bula sicilská?

Zlatá bula sicilská z 26. září 1212 byla významným privilegiem, které dlouho garantovalo vztahy českého státu a římsko-německé říše. V nedávné minulosti se nacističtí historici pokoušeli bulu vydávat za důkaz jakéhosi říšského protektorátu nad českými zeměmi -už ve středověku-prý formulovala lenní poměr vůči říši.

Omyl. Listina důrazem na vnitřní samostatnost českých zemí naopak dokazovala že lénem říše nejsou. Prostě , kdo bude v Čechách svobodně zvolen za panovníka, ten bude uznáván také v říši. Právo doma si vybírat a bez cizího vměšování volit krále je v ní vyjádřeno zcela jednoznačně. Císař měl pro budoucno jen odevzdávat odznaky královského důstojenství. Tedy jen formálně potvrzovat volbu, do které se jinak nikdo ze zahraničí nemohl plést. Před vydáním Zlaté buly to římští císaři dělat mohli, ale právě tato bula vše změnila. Zlatá bula tuto praxi definitivně změnila-potvrzování svobodně zvolených českých kráklů se stalo pouze formálním rituálem. Zlatá bula sicilská zaručila českému státu suverenitu, tím že pojala jeho celek jako nedělitelný a také bylo českým panovníkům definitivně přiznáno už dříve slíbené právo na dědičný královský titul. Veškeré povinnosti českého státu vůči říši byly po vydání této mimořádně významné listiny pouze formální a nedůležité.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář