Břetislav a Jitka

Romantický příběh Břetislava a Jitky z doby, než se ,,český Achilles“ stal knížetem českého státu byl hned několikrát zpracován divadelně a dokonce i filmově. O co v něm jde?

Břetislav je zatím jen údělným knížetem na Moravě. Sídlí na hradišti v Olomouci. A Jitka? To je teprve patnáctiletá krasavice, současně však německá šlechtična z mocného rodu. Právě pobývá dočasně, jak tehdy bývalo obvyklé v rodinném klášteře ve Schweinfurtu /Svinibrodu/, kam byla dána do výchovy. Tam ji patrně roku 1030 prvně spatří statný Břetislav , který je s družinou na jedné ze svých zahraničních cest.

Břetislav se na první pohled do Jitky zamiluje až po uši. Má to štěstí, že on sám je urozené krve a má před sebou kariéru českého knížete. Určitě by se mohl ucházet o Jitčinu ruku a s největší pravděpodobností by i pochodil. Břetislav však jedná jinak a sám volí rytířské gesto. Vtrhne se svou družinou do svinibrodského kláštera, který je mimochodem chráněn ozbrojenci a spanilou Jitku z něho úspěšně unáší. Při únosu prý posadil Jitku za sebe na koně a při útěku z kláštera přesekl svým mečem ochranný řetěz klášterní brány.

Jeho družiníci ho při únosu kryjí, ale bud padnou v boji s klášterními ozbrojenci, nebo jsou chyceni a zohaveni. Břetislavův únos se však přesto zdaří.

Je tohle pověst, nebo historická skutečnost? Dodejme že tak na půl. Historicky doloženým faktem nesporně je že Jitka ze Svinibrodu se Břetislavovi stala celoživotní oddanou i milující partnerkou. Porodila mu sedm dětí , z toho pět synů. A přemyslovský rod, kterému tehdy hrozilo vymření ,,po meči“ měl najednou do budoucna vystaráno. Jeden z plodů lásky Břetislava a Jitky – Vratislav se v budoucnu stal dokonce vůbec prvním českým králem. Větší množství potomků však znamenalo do budoucna i problémy pro nedávno sjednocený český stát. O několik desetiletí později se vynořilo tolik přemyslovských potomků a současně tolik uchazečů o moc a vládu, že to knížecí stolec nemohl unést a div se pod tím náporem nezhroutil.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář