Drvotova stezka

V blízkém sousedství města Kladna západním směrem se nachází zajímavá naučná stezka , kterou v roce 1982 založili zaměstnanci podniku POLDI Kladno společně s místními ochránci přírody. Rozhodli se tak proto, že chtěli její návštěvníky seznámit alespoň s částí zachovaného fragmentu přírody v okolí Kladna. V polovině 90. let byla tato okružní naučná stezka renovována.

Měří 11 kilometrů a je na ní celkem 12 zastávek s tabulemi s naučným textem i fotografiemi a obrázky. Její název ,,Drvotova stezka“ má připomínat jednoho z jejích zakladatelů -Václava Drvotu, který se žel -v důsledku tragické smrti jejího otevření již nedočkal.

Stezka začíná v okrajové části osady Srby, která patří do katastru sousední velké obce Tuchlovice. Turisté si zde mohou prohlédnout expozici , která znázorňuje význam slova ekologie a to v šesti částech s názvy Ekologické minimum, Čistota ovzduší, Koloběh vody, Funkce lesa, Rostliny a živočichové a Odpady. Odtud stezka vychází podél břehu Turynského rybníka-největší vodní plochy celého Kladensko- slánského regionu, která je však místními obyvateli známější pod názvem -,,Záplavy“.

Druhá zastávka stezky má název Rákosiny Velkých Záplav. Právě rákosiny , rostoucí při březích rybníka jsou hnízdištěm vodních ptáků jako jsou racek chechtavý, roháč velký, lyska černá, kachna divoká, nebo rákosníci. Je zajímavé , že v zimním období zde také zimují někteří severští ptáci, jako dřemlík tundrový, jikavec severní nebo čečetka zimní.

Půjdeme li dále po březích Turynského rybníka objeví se před námi areál bývalého černouhelného dolu Vankovka. Šachta, ve které se těžilo černé uhlí od roku 1913 do 80.let minulého století získala svůj název po jednom z členů správní rady Pražské železářské společnosti Wanieckovi.

Poslední zastávkou na břehu rybníka , která tuto největší vodní plochu celého regionu představuje má název Turynský rybník.

Stezka dále pokračuje okrajovou částí velké obce Kamenné Žehrovice směrem do lesa.

U lesního mokřadu se nachází zastávka Kalspot, která turisty seznamuje se zdejšími rostlinami i živočichy.

Všechny další zastávky naučné stezky, kromě poslední dvanácté se nacházejí v lese.

Další v pořadí je zajímavý přírodní výtvor Borovice na pískovci. Je to trochu unikátní , protože písčité půdy nejsou pro růst stromů zrovna příznivé. Tady se to projevuje menším vzrůstem borovic i častými poruchami jejich růstu, jako je například šroubovitost jejich kmene. Prvořadou funkcí zdejšího porostu je chránit půdu před vodní a větrnou erozí.

V místech několika někdejších pískovcových lomů se nachází další zastávka -Pískovcové lomy. Pískovec se těžil v této oblasti již ve středověku a známé byly jeho kameny zvané ,,Žehrováky“ podle místní obce Kamenné Žehrovice. Ty byly součástí významných pražských staveb jako chrámu svatého Víta, nebo Karlova mostu.

Následující zastávkou je hájovna ,,Mrákavy“ , která patrně získala svůj název podle temných lesů,které zde rostly a zčásti stále rostou.

V opuštěném lomu na pískovec nedaleko odtud najdeme malebné zákoutí s jezírkem , do kterého byl vysazen trs leknínu bělostného, který se zde uchytil. V jeho nejbližším okolí hojně roste chráněný zimostrázek horský,který se jinak vyskytuje obvykle jen v západní části Čech. Právě zde je další zastávka stezky s názvem ,,Leknínové jezírko“.

V pořadí již desátá další zastávka leží poblíž vlakového nádraží Kamenné Žehrovice. V těchto místech stávala ve středověku osada Německá Lhota, která připomíná středověkou kolonizaci Čech Němci. Osada zpustla za třicetileté války. Dnes ji připomíná především malá studánka , nacházející se kdysi uprostřed vsi.

Jedenáctou zastávkou je takzvaná ,,Koněspřežka“ . Ta má připomínat jednu z nejstarších železnic u nás-koňskou dráhu vedoucí z Prahy-Brusky do odtud nedalekých Lán, kterou se do Prahy dováželo dřevo z Lánské obory. Později se po této dráze dopravovalo i uhlí a železo. Dnes ji připomínají už jen zbytky železničního náspu.

Konečnou zastávkou okružní stezky jsou takzvané ,,Malé Záplavy“ , nacházející se v těsném sousedství zastávky výchozí. Jejím úkolem je opět upozornit na četné zástupce vodního ptactva žijícího na březích Turynského rybníka, z nichž někteří ptáci jsou velmi vzácní.

Drvotova stezka přináší nejen poučení, ale i pěknou a nenáročnou procházku příjemným prostředím nejen po břehu velkého rybníka ale i okolním lesem.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář