Nový Hrad

Nový hrad v Kunratickém lese

V pražském Kunratickém lese na ostrohu obtékaném Kunratickým potokem se nachází malebná zřícenina středověkého tzv. Nového hradu. Málokdo asi ví, že se jednáojeden z našich nejpozdnějších hradů, který si až ve druhém desetiletí 15. století nechal postavit český král Václav IV. jako svůj lovecký hrádek, respektive letní sídlo. Hrad byl postaven za pouhédva roky v letech 1410-1412 stavitelem Hartvinem a kameníkem Křížem . Ti postavili sice nepříliš velký, ale zato bohatě vybavený objekt, tvořený dvěma paláci a hranolovou věží. Hrad měl dvě vstupní brány. Neopevněné předhradí oddělovala od hradu hradba a příkop.

Král Václav IV. si tento hrad/tehdy mimo samotnou Prahu, ale v její těsné blízkosti/ velmi oblíbil a často sem zajížděl nejen za loveckými radovánkami, ale i se sem uchyloval při svých osobních starostech, kterých měl v době těsně před vypuknutím husitské revoluce více než dost. Nový hrad se tak stal místem jeho četných panovnických rozhodnutí a nakonec se mu stal i osudným. V srpnu roku 1419 právě zde náhle zemřel.

Roku 1420 během první křížové výpravy proti husitům do hradu vniklo vojsko Václavova bratra Zikmunda Lucemburského a odvezlo odtud Václavovy poklady. Husitům nepřátelská posádka na hradě zůstala i po tomto vyloupení. Proto ho hned na začátku husitské revoluce oblehli a poměrně snadno dobyli husitští pražané, kteří ho po dobytí také zapálili.

Do dnešních dnů se zachovaly zbytky zdí obdélného paláce a věže . Zřícenině žel velmi ublížil masový běh takzvané Velké Kunratické , který se přímo přes ni běhá každoročně vždy druhou listopadovou neděli.

Je to jistě škoda,protože z hlediska české historie je Nový hrad hradem velmi významným. Třeba už jen proto, že na něm naposledy vydechl český král Václav IV.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář