Představujeme obce Kladensko-slánského regionu: Kyšice

S Braškovem sousedící nevelká obec Kyšice leží asi 2 kilometry severozápadněod města Unhoště. V současné době má přes 500 obyvatel.

Nejstarší zmínky o Kyšicích pocházejí z počátku 14. století, kdyš je jako první známý majitel vsi roku 1316 uváděn Diviš z Kyšic. V témže století již zde stávala patrně tvrz, která byla ve druhé polovině 16. století renesančně přestavěna. Nakonec sloužila jako sýpka. Tvrz je však v písemných pramenech poprvézminována až roku 1402, kdy tehdejší majitel vsi Hašek z Braškova převedl na tvrz a ves věno své manželky Drahny. Vladykové z Braškova však drželi kyšické zboží již na konci 13. století.

V roce 1412 prodala Škonka, vdova po Grynvaldovi z Braškova celé kyšické zboží i s tvrzí Janu Kladenskému z Kladna a tento rod ho držel po celé 15. století. V první polovině následujícího století se v držení Kyšic vystřídalo několik drobných šlechticů.

Roku 1577 však kyšický majetek koupili tehdejší držitelé Kladna Ždárští ze Ždáru.

Během třicetileté války ves utrpěla a tvrz zpustla. Po válce sloužily Kyšice hospodářským potřebám dvora a tvrz byla již tehdy přeměněna na sýpku a v této podobě pak sloužila několik století. Roku 1705 připadly Kyšice k tachlovickému panství. V současné době jsou již dlouhá léta součástí Kladenského regionu.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář