S Honzou Havlíčkem jsme prošli část Divoké Šárky

Náš bývalý i budoucí zaměstnanec a můj kamarád Honza Havlíček je stejně

jako já vášnivým turistou. V loňském roce jsme společně podnikli dva výlety. Nejprve jsme ve společnosti dalších dvou kamarádů navštívili zříceninu Nového hradu v pražských  Kunraticích a poté jen sami dva navštívili zříceninu hradu Okoře a bývalé přemyslovské hradiště Budeč.

Naší první letošní turistickou akcí byla návštěva skalnatého údolí Šáreckého potoka. Uskutečnila se na samém konci května. Sešli jsme se ráno na konečné stanici tramvají ve Veleslavíně  a odtud do údolí Divoké Šárky vyrazili. Já osobně, i když jsem jako turista prolezl kde co,  jsem byl v šáreckém údolí úplně poprvé. A přitom ho mám takříkajíc za rohem.  A to údolí Divoké Šárky mě svou malebností a romantikou uchvátilo natolik, že tam určitě brzy vyrazím znovu a to na kole, abych si ho mohl prohlédnout celé. My s Honzou jsme měli jen málo času a proto jme mohli projít jen jeho malou část. I tak to však stálo za to. Zaujaly mě především nádherné skalnaté útvary a potok s nezvykle čistou vodou, který pod nimi teče.  Krajina je tam v Divoké Šárce vpravdě romantická.

Z geografického i geologického hlediska se jedná o chráněný přírodní výtvor o rozloze zhruba 25 hektarů. Potok si zde prorazil cestu v tvrdých buližnících a břidlicích proterozoického stáří. V buližnících se nacházejí nejstarší známé zkameněliny v celé České republice. Dalším unikátem je místní porost v podobě chudých společenstev vřesu a metličky křivolaké. V severních svazích soutěsky lze zase spatřit mechy a kapradiny.

Největším unikátem Divoké Šárky jsou však její skalní stěny s cvičnými horolezeckými terény. Přímo proti místní výletní restauraci se na pravé straně údolí tyčí Brenta, jejíž vrchol tvoří kolmá Červená jehla. Sousední Dívčí skok je ze zdejších skal nejvýraznější. Naproti na levé straně se zdvihá hřeben Červených věží s charakteristickými červenými bloky. Rozložitý Žabák vrcholí výraznou skalní pyramidou. V závěru skalnaté části údolí se na levé straně tyčí Čertovy nohavice a na pravé pak Poslední skála.

Na Kozákově skále při vstupu do soutěsky Džbán stávalo prehistorické hradiště. Na protější Šestákově skále byly nalezeny předměty z doby kamenné.

K Divoké Šárce se váže i jedna z Jiráskových Starých pověstí českých. Jedná se o pověst Dívčí válka.

Právě na tuto pověst jsem myslel při našem výletu nejvíce, protože nedávno jsem o Jiráskovi psal závěrečnou práci pro Slánskou akademii volného času./Ta práce už byla vyhodnocena vysoce kladně/.

Krátký výlet do Divoké Šárky se maximálně vydařil. ,,Díky kamaráde Honzo Havlíčku, že jsi mě zavedl právě sem. Ukázal jsi mi nádherné místo. A já se sem na kole brzy vrátím.”

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář