Vražda Jaromíra

Unikátní vražda knížete Jaromíra

Český kníže Jaromír vládl v českém státě hned třikrát, respektive na tři pokusy. O jeho dosazení na knížecí stolec, či sesazení za něho však rozhodovali vždy jiní. Ty tři Jaromírovy pokusy vládnout spadají do let 1003, 1004-1012 a poslední na přelomu let 1033-34. Sám za sebe volil Jaromír jedinkrát. Po smrti mladšího bratra knížete Oldřicha uvolnil sám dobrovolně knížecí stolec Oldřichovu synu Břetislavovi I . v roce 1034.

Kníže Jaromír byl vlastně neštastný člověk téměř po celý život osudem zle pronásledovaný. A na bratry zrovna štěstí neměl. Starší Boleslav III. /Ryšavý/ ho v obavách o knížecí stolec nechal vykastrovat, čímž ho připravil nejen o možnost získat vlastním synem svého následovníka, ale I o možnost pohlavního života, což bylo v jeho době považováno za velkou slabost a zbavovalo ho to autority. Mladší Oldřich ho v podstatě ze stejných důvodů nechal oslepit.

Ani Jaromírův konec nebyl štastný. V roce 1035, kdy už ani nebyl knížetem, ale spíše zlomeným a životem usmýkaným starcem byl ke všemu ještě zavražděn. Jaromírova vražda proběhla trochu unikátním způsobem. Samozřejmě, že nebylo problémem zavraždit slepého vykastrovaného starce kdyby ….

Kdyby Jaromír neměl osobní stráž, která mu byla ustavičně nablízku. Jenže… Ani osobní stráž nedoprovází svého chráněnce všude, v našem případě na záchod-tehdejší latrinu/dnes bychom řekli prkno s otvorem, kam padají výkaly/. A právě při sezení na latrině byl někdejší český kníže zavražděn jak praví starý letopisec doslova: ,, byl proboden oštěpem zdola, jsa sedíc na latrině“. Kde asi mohl čekat na svou obět vrah? Je vlastně jediná možnost. Musel se skrývat uvnitř latriny mezi výkaly. Trochu unikátní vražda, zejména když si uvědomíte, že tímto způsobem byl zavražděn bývalý vládce státu.

Co dodat? Snad to že na obou způsobech Jaromírova zohavení/vykleštění i oslepení/ i na jeho zavraždění se s největší pravděpodobností podílel rod Vršovců.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář