white

O možnosti využití (nejen) Logoterapie a Existenciální analýzy v psychosociální práci v Caminu Vsetín

PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec, Dr. h. c. Phil. Narozen v roce 1956 Absolvoval obory Sociálna práca na katedre společenských vied VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Sociální práce a Andragogika na Filosofické fakultě, katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci, psychologii na Filosofickém semináři v Brně, komunikaci na VŠMVV v Praze. Absolvoval pracovní a studijní … Číst dál

Dávat naději a pomoc druhým

Martin Okáč vystudoval gymnázium, potom právnickou fakultu, kterou dokončil pouze s ročním odkladem kvůli psychotické atace během studia. Po vysoké škole absolvoval devíti měsíční jazykovou stáž v Londýně a tří měsíční multikulturní zkušenost v Izraeli. Poté se vydal cestou v lidskoprávním oboru, jako právník a poradce specializovaný na uprchlické a cizinecké právo, a to v neziskovém … Číst dál

Stres, naučená bezmocnost a deprese

V sobotu 19. září 2020 se konala v aule střední školy Kostka ve Vsetíně přednáška velmi uznávaného českého psychiatra, popularizátora vědy a vysokoškolského pedagoga, ředitele vědecko-výzkumného ústavu NUDZU (Národního ústavu duševního zdraví), profesora Cyrila Höschla.   Přednášku pořádala služba psychosociální rehabilitace Camino Vsetín ( www.caminovsetin.cz nebo www.vsetin.charita.cz/jak-pomahame/camino-socialni-rehabilitace). Camino pomáhá duševně nemocným, je jednou ze služeb Charity Vsetín. Přednáška se konala v rámci … Číst dál

První psychická pomoc POD KROVY Rožnovské knihovny

Mgr. Jana Kučerová je psycholožka, psychoterapeutka a lektorka. Vystudovala magisterské studium jednooborové psychologie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala pětiletý Komplexní psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii. Dále uskutečnila roční výcvik Traumaterapie (SLEA). Zúčastnila se kurzů Mindfulness, Krizové intervence a dalších vzdělávacích kurzů. Od roku 2015 pracuje v soukromé psychologické a psychoterapeutické praxi POD KROVY … Číst dál

Psychiatr, kterého baví život a lidi

V únoru 2020 jsem  v TV NOE viděla pořad Kulatý stůl na téma Syndrom vyhoření, kde pan Radkin Honzák mluvil s psycholožkou a spisovatelkou Kateřinou Lachmanovou.  Od té doby jsem toužila po rozhovoru s tak uznávanou osobností, jako je tento psychiatr. Viděla jsem také řadu dílů pořadu Kabinet Dr. Honzáka v České televizi a pouštěla … Číst dál

Příjemná duše v každém věku

Blanka Ammann (dříve Mikolajková) se narodila v Kyjově. Vystudovala gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm.Poté studovala na VUT Brno. Původním vzděláním je tedy technik – mikroelektronik. Začátkem 90 let dálkově vystudovala konzervátorství na Uměleckoprůmyslové škole grafické v Praze. Již od svého dětství se naučila řadě ručních prací díky své mamince. Pracovala ve Valašském Muzeu v přírodě v … Číst dál

DESTIGMATIZACE A JEHO INICIATIVA NA ROVINU – O PROJEKTU S LENKOU CZEREOVOU

Již několik let probíhá v České republice reforma psychiatrie. Jednou z důležitých součástí reformy je i projekt Destigmatizace a jeho iniciativa NA ROVINU. Regionální specialistkou za Zlínský kraj je také paní Lenka Czereová. Jejím hlavním cílem je zmírnit bariéry mezi lidmi se zkušeností s duševním onemocněním a mezi lidmi bez této zkušenosti. Důležitou změnou v … Číst dál

Markéta Eichlerová

Práce v Bohnicích je pro ni praxí k budoucímu studiu  Markéta Eichlerová pochází z Benešova. Před rokem ukončila střední školu a ve stávajícím školním roce začne studovat psychologii na vysoké škole v Praze. Nic nechce ponechat náhodě a proto již zhruba půl roku pracuje na částečný úvazek v Psychiatrické nemocnici v pražských Bohnicích. Své zaměstnání bere … Číst dál

Projekt MARYS‘ MEALS aneb jak pomoci hladovějícím dětem

Mary’s Meals je mezinárodní charitativní organizace, která se zabývá projektem školního stravování v chudých zemích světa. Společným posláním Mary’s Meals je poskytnout jedno jídlo denně hladovějícím dítětem v místě jejich vzdělávání a podpořit je tak ve studiu, které jim dává šanci na lepší budoucnost. Školní stravování je tedy nejen oporou rodinám, které s obtížemi sytí své … Číst dál

Pohled na Reformu psychiatrie

RNDr. Dana Chrtková, CSc. se narodila a žije v Praze. Vystudovala Vysokou školu – Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Nejdříve pracovala v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Potom působila na Ministerstvu životního prostředí. V roce 1998 onemocněla schizoafektivní poruchou smíšeného typu. Svou kariéru po nemoci započala na podatelně v Psychiatrickém centru v Praze, poté pokračovala jako výzkumnice v Národním … Číst dál