Kniha od kolegyně Nadi mě zaujala

Není to dlouho, kdy mi kolegyně ze zaměstnání Nada darovala historický román o českém knížeti Boleslavu I. a především důležitém období právě vznikajícího českého státu, které je s tímto vládcem spojené. Tuto knihu s názvem ,,Boleslav-příběh bratrovraha” napsala málo známá autorka Zuzana Koubková, která ani historii sama nevystudovala. Přesto se jedná o historický příběh, který je zaplněn řadou hodnověrných historických faktů z doby, kdy o vznikajícím českém státu příliš informací nemáme. Autorka při jeho psaní očividně čerpala nejen z doložených historických zpráv, ale i z méně hodnověrných tzv. svatováclavských legend. Knížka je navíc napsána poutavým a přitažlivým způsobem a proto mě zaujala. Třebaže se nejedná o nějakou dobrodružnou historickou literaturu pro mládež, v některých pasážích mi tak trochu připomínala mého oblíbeného autora tohoto literárního žánru z dětství Eduarda Štorcha.

Příběh se sice stále točí kolem postavy českého knížete Boleslava I., který měl neblahé přízvisko ,,Ukrutný”, ale vystupuje v něm celá řada dalších historicky doložených postav, jako Boleslavova manželka Biagota, syn a pozdější kníže Boleslav II./zvaný ,,Pobožný”/, další syn Strachkvas, kníže Slavník, první český biskup Dětmar/autorka ho nazývá poněmčelým výrazem Thietmar/, Boleslavovy dcery Doubravka a Mlada, německý císař Ota i první polský kníže z rodu Piastovců Měšek.

Důležitou postavou celého příběhu je český velmož Vok , člověk jehož jméno uvádí již náš první kronikář Kosmas, aniž by ovšem vysvětlil, kým tento bezpochyby významný muž byl. Autorka mu proto vyčlenila funkci významného člena Boleslavovy družiny a správce českého hradiště.

Příběh začíná až několik let po zavraždění Boleslavova bratra známého českého knížete svatého Václava, který se dobrovolně poddal sousedním Němcům a patrně právě proto byl zavražděn. Jeho nepřímý vrah Boleslav I. se naopak Němcům okamžitě vzepřel a více než 10 let jejich veliké přesile statečně odolával.

Nakonec se s německým panovníkem Otou za cenu drobných ústupků usmířil a roku 950 na řece Lechu mu pomohl definitivně porazit stále více se rozpínající Maďary.

Tato bitva je velmi poutavě v knížce popisována. V příběhu Zuzany Koubkové pak následuje poutavé vykreslení dalších historických událostí v ještě ne zcela sjednoceném českém státu ve druhé polovině 10. století. Je to například počátek ražení prvních ryze českých mincí tzv. denárů, návštěva tehdejší Prahy hispánským cestovatelem Ibrahimem ibn Jákobem, výrazné rozšíření Boleslavovy moci na území Moravy i části dnešního Polska, sňatek jeho dcery Doubravky s prvním polským knížetem Měškem, počátek sporů s mocnými Slavníkovci a především Boleslavova snaha o zřízení pražského biskupství a tím o zrušení církevní nadvlády z Německa.

Na příběhu je velmi sympatické, že v něm nevystupují jen skutečné historické postavy, kterými jsou především lidé urození s vysokým postavením, ale i lidé prostí, které si autorka ke svému příběhu musela samozřejmě přimyslet.

Kníže Boleslav I. bývá historiky často vykreslován především jako bratrovrah svatého Václava a člověk jednající se svými podřízenými často velmi krutě. Je velmi kladným rysem celého díla, že autorka českému knížeti přikládá i rysy vyloženě pozitivní. Je to určitě namístě.

Vždyť Boleslav je považován za osobnost, která se do značné míry podílela na konečném vytvoření jednotného českého státu a z tohoto hlediska má pro Čechy větší význam než samotný svatý Václav.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář