white

Lány

Obec Lány je celorepublikově známa svým zámkem, který je sídlem prezidenta České republiky.

První zmínky o Lánech pocházejí z roku 1392, kdy zde sídlil Hašek z Lán, patřící do rodu vladyků Kladenských z Kladna. V této době stávala v Lánech i středověká tvrz.

V první polovině 16. století prodal Lány i se sousedním stochovským panstvím, pod které Lány spadaly, Jan Hromada z Boršic Jindřichu Žejdlicovi ze Šenfeldu.

Roku 1581 už však náleželo celé stochovské panství i se vsí Lány Bořitům z Martinic, kteří měli své hlavní sídlo v dnešním městě Smečně. Jen o několik let později prodali Martinicové Lány známému císaři Rudolfu II. Od konce šestnáctého století tak byly Lány součástí královského panství křivoklátského. V roce 1592 byla na místě původní tvrze zahájena stavba zámku, který poté sloužil císaři jako letohrádek pro jeho pobyt v rozlehlých křivoklátských lesích. Za následující třicetileté války utrpěly Lány i se zámkem značné škody. Krátce po této válce zastavil tehdejší císař Leopold I. Lány a celé křivoklátské panství Schwarzenberkům, ale ti ho okamžitě prodali Arnoštu Josefu z Valdštejna a v držení jeho rodu zůstalo celé panství do roku 1731,kdy se Valdštejnova dcera Anna Marie provdala za člena rodu Furstenberků, kterým pak panství patřilo až do vzniku samostatné Československé republiky. Krátce po roce 1918 se stal  zámek majetkem českého, dříve československého státu a je určen jako letní sídlo prezidenta republiky. Z prezidentů si ho patrně nejvíce oblíbil hned ten první -Tomáš Garigue Masaryk ale sídlili v něm všichni prezidenti.

Součástí dnešní střediskové obce Lány je i přidružená část Vašírov , která byla původně křivoklátským robotným manstvím.

Až do konce roku 2006 patřila obec Lány do rakovnického okresu. Od 1.1. 2007 se stala součástí okresu Kladno. Půvabná obec se zhruba jedním a půl tisícem obyvatel leží na samém kraji rozlehlých křivoklátských lesů a k nim náležející Lánské obory.

V obci se nachází nejen ředitelství této obory a zámek jako sídlo prezidenta, ale například i Muzeum Tomáše Gariguea Masaryka a slavnostní síni českého a československého hokeje, která je též jakýmsi muzeem.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář